Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

THƯ HAI ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN


GỞI CÁC LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH
VÀ ANH CHỊ EM TÍN HỮU GIÁO PHẬN QUI NHƠN,
NHÂN NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ


Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu trên đường rao giảng Tin Mừng, nhìn thấy đám đông dân chúng như đoàn chiên không người chăn dắt, đã chạnh lòng thương xót họ và Ngài nói với các môn đệ rằng: «Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về» (Mt 9, 37-38). Ngài cũng đã gọi nhiều người theo mình và huấn luyện họ trở nên những thợ gặt lành nghề, những mục tử nhân lành. Chúa Giêsu chính là Mục tử nhân lành đích thực vì đã hết lòng lo cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào, đồng thời đã hiến dâng mạng sống mình vì đoàn chiên (x. Ga 10, 1-10). Theo quyết định của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1963, Giáo Hội dành riêng Chúa Nhật IV Phục Sinh, gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, để cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Nhiều nơi trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam đang rất cần những người dâng mình cho Chúa theo ơn gọi linh mục và tu sĩ. Do hoàn cảnh xã hội ngày nay, các gia đình dần dần ít con nên cha mẹ thường ngại dâng hiến con cái mình cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì ơn thiên triệu trong giáo phận chúng ta những năm qua còn tương đối dồi dào, tuy nhiên về lâu dài có thể ngày càng ít đi vì nhiều lý do khác nhau. Do đó cần phải cổ võ ơn thiên triệu trong Giáo Hội và giáo phận.
Cổ võ ơn thiên triệu là trách nhiệm của toàn thể dân Thiên Chúa (xem Công Đồng Vatican II, Sắc lệnh đào tạo linh mục, số 2). Trước những khủng hoảng ơn gọi ngày nay và nhu cầu ơn thiên triệu ngày càng lớn của Giáo Hội, cách riêng của giáo phận Qui Nhơn, mỗi người chúng ta hãy ra sức cổ võ ơn thiên triệu bằng đời sống đạo đức gương mẫu và chu toàn những bổn phận trong bậc sống của mình.
Trong việc chăm lo và cổ võ ơn thiên triệu «các gia đình và cả giáo xứ góp phần quan trọng: những gia đình sống tinh thần đức tin, đức mến và đạo hạnh, trở nên như chủng viện sơ khởi, còn những giáo xứ là nơi các thanh niên tham dự vào đời sống phong phú của mình» (Công Đồng Vatican II, Sắc lệnh đào tạo linh mục, số 2). Tại các gia đình, những bậc làm cha mẹ hãy giúp con cái từ lúc còn nhỏ, để các em cảm nghiệm được tiếng gọi thúc bách của Chúa Giêsu, và cả khi con cái đã lớn, cũng đừng ngại hướng dẫn các em quảng đại dâng mình cho Chúa, phục vụ Giáo Hội. Tại các giáo xứ, Cha Sở hay người đặc trách ơn gọi, hãy tìm những sáng kiến hữu ích nhằm nâng đỡ và khích lệ về tinh thần lẫn vật chất cho các bạn trẻ, để nuôi dưỡng ơn gọi nơi họ. Nhân đây xin cám ơn các gia đình và các giáo xứ trong giáo phận đã đóng góp nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ cho Giáo Hội.
Đối với các bạn trẻ nam nữ, xin các bạn «hãy để cho vang vọng lên trong lòng các bạn những nỗi mong chờ lớn lao của Giáo Hội và của nhân loại. Đừng ngại mở rộng cõi lòng trước tiếng gọi của Chúa Kitô. Hãy khám phá ra ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu đang hướng thẳng về phía các bạn và hãy hăng hái đáp lại lời Ngài đang đề nghị các bạn nối gót theo Ngài cho đến cùng» (Tông huấn Những mục tử như lòng mong ước, số 82).
Trong tinh thần quý trọng ơn thiên triệu, chúng tôi tha thiết mời gọi mỗi người hãy đóng góp phần mình để nâng đỡ ơn thiên triệu trong giáo phận. Cụ thể, kể từ nay, hàng năm cứ vào ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tiền giỏ thu được tại các giáo xứ, xin quý Cha Sở gởi về Tòa Giám Mục để góp phần hỗ trợ ơn thiên triệu. Xin quý Cha Sở và những người có trách nhiệm cùng toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận tích cực đóng góp vì lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh, vị Mục tử nhân lành, ban nhiều niềm vui và chúc phúc cho mọi người, để tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa của Chúa.

TGM Qui Nhơn, ngày 05 tháng 05 năm 2011

X Phêrô Nguyễn Soạn
Giám Mục giáo phận Qui Nhơn

X Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám Mục Phó giáo phận Qui Nhơn