Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

LỄ NHẬM CHỨC TẠI QUẢNG NGÃI NGÀY 26/04/2012


Một vài hình ảnh về lễ nhậm chức cha sở và hạt trưởng Quảng Ngãi của cha Giuse Trương Đình Hiền tại Nhà thờ Quảng Ngãi vào lúc 9 giờ sáng ngày 26/04/2012


Tân Quản xứ Quảng Ngãi tuyên xưng đức tin

Mở cửa Nhà Tạm...


Cựu Quản xứ Phêrô Đặng Son cám ơn Đức Cha, Quý Cha và từ biệt giáo dân


Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn ban huấn từ