Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ GIA CHIỂU

(Xem lại bài “Lược sử giáo xứ Gia Chiểu")

Lm. Phêrô Nguyễn Quang Báu
           
            Về các linh mục quản xứ Gia Chiểu:
- Năm 1938 về trước, Cha Giacôbê Nguyễn Đình Thuận làm phó xứ (Đồng Quả) ở tại Gia Chiểu.

1.      Cha Phêrô Nguyễn Sĩ Tư từ năm 1939 đến 1946.
2.      Cha Phêrô Nguyễn Anh Tước từ năm 1946 đến 1949.
3.      Cha Giuse Lê Văn Ly từ năm 1949 đến 1956.
4.      Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Quảng từ năm 1956 đến 1972.

Giải thích:
- Về cha Giacôbê Nguyễn Đình Thuận. Năm 1938, Phêrô Nguyễn Quang Báu 10 tuổi, học trường tiểu học Đồng Quả. Cha Phêrô Nguyễn Đình Thuận, quê Trà Kiệu, Quảng Nam, đang là phó xứ Đồng Quả, ở tại Gia Chiểu, đến Đồng Quả thăm cha G.B. Nguyễn Đức Quảng, nhằm lúc Phêrô Báu nhận phần thưởng cuối năm học. Trong số phần thưởng có một chiếc gương soi. Chiếc gương soi nầy sau đó đã được cậu Phêrô Báu trao cho cha Giacôbê Thuận (vì nó không cần thiết đối với cậu Phêrô Báu còn nhỏ tuổi).
- Về số 3. Thầy Phêrô Nguyễn Quang Báu giúp xứ Gia Chiểu và làm Hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vĩnh Ký từ năm 1948 đến 1950: 2 năm. Năm 1948 đến 1949 ở với cha Phêrô Nguyễn Anh Tước. Cha Phêrô Tước tính tình mau mắn, giải quyết mọi vấn đề mau lẹ tháo vát. Ngài nói thao thao bất tận, nói lâu bao nhiêu cũng không cạn lời về nhiều đề tài. Ngài viết bao nhiêu giấy cũng không vừa và khỏi cần chấm, phảy. Năm 1949, cha Phêrô Tước đổi ra giáo xứ Bà Rén, Quảng Nam. Thầy sở Phêrô Báu phải đón rước cha sở mới Giuse Lê Văn Ly từ giáo xứ Đồng Quả đến, có phái đoàn nam nữ lão ấu tiễn đưa đi bộ tới nhận nhiệm sở mới. Thầy Phêrô Báu ở với cha Giuse Lê Văn Ly từ năm 1949 đến 1950. Sau năm 1956, cha Giuse Ly từ Gia Chiểu đổi vào Nhà Đá. Thời gian sau đổi vào Đại An, rồi đổi ra Hội An, Quảng Nam. Cha Giuse Lê Văn Ly tính tình dịu hiền. Mỗi lần sai ai đi đâu, làm việc gì, thường kêu giật lại, dặn thêm điều nầy việc nọ. Lúc ở Hội An, cha Giuse Ly đã xin được Toà Thánh Vatican cho tiền xây cất ngôi nhà thờ Hội An. Thầy Phêrô Báu rất nhớ ơn hai cha Phêrô Tước và Giuse Ly đã nâng đỡ dìu dắt chỉ bảo trong thời gian giúp xứ tại Gia Chiểu.
Một gợi nhớ đối với tôi trong thời gian giúp xứ tại Gia Chiểu: giáo dân Gia Chiểu đa số là dân lao động nghèo, nhưng thường ngày kinh tối, lễ sáng nhà thờ mái tranh vách đất vẫn chật kín người đọc kinh, dâng lễ. Đến thời cha G.B. Nguyễn Đức Quảng, nhờ có ân nhân nuớc ngoài giúp đỡ, cất được nhà thờ gạch ngói vững chắc mang tước hiệu Thánh Gia Thất năm 1959.
Một gợi nhớ thứ hai là Gia Chiểu là một giáo xứ có nhiều ruộng và đất trồng dừa. Đất trồng dừa cho các gia đình giáo dân cất nhà ở, hoa lợi bán dừa thuộc về giáo xứ. Các giáo xứ Hạt Bồng Sơn ngày trước có nhiều ruộng: như Hội Đức, Đồng Quả, Gia Chiểu, Đồng Dài, Thác Đá. Riêng Đại Bình, Thác Đá có 99 mẫu ruộng. Gia Hựu có ít ruộng nhất Hạt.