Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

MẰNG LĂNG QUÊ TÔIMaria Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giáo xứ Mằng Lăng

Bài thơ đạt giải Triển Vọng
Giải thưởng Đặng Đức Tuấn lần IMằng Lăng đất phú trời yên
Thắm nhuần máu thánh, hồn nhiên lòng người.
Ai ơi giữ mãi nụ cười
Để rồi hăng hái xây đời tin yêu.
Anrê anh dũng vì yêu
Trở nên của lễ toàn thiêu cho đời
Mằng Lăng hẻo lánh kêu mời
Gần xa quan khách hợp lời về đây
Mằng Lăng nay đã đổi thay
Đồi xanh cỏ mọc, thai say đắm mình
Đá tròn, đá trụ... đủ hình
Phong nha thạch động Quảng Bình thứ hai!
Ai người ghé lại một mai
Thứ nhất ngắm cảnh, thứ hai nguyện cầu.
Anrê Người sẽ cầu bầu
Hồn người thắm xứ, thắm màu đức tin.
Tự hào biết mấy quê mình
Tự hào biết mấy bóng hình Anrê.