Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VĂN HOÁ CÔNG GIÁO VIỆT NAM

                   "Năm 1533, Công giáo bắt đầu được truyền vào Việt Nam. Sau gần bốn thế kỷ du nhập và phát triển, đến đầu thế kỷ XX, Công giáo đã có một diện mạo tương đối, đầy đủ cả về hệ thống cơ sở thờ tự, chức sắc tôn giáo và tín đồ. Theo tinh thần của Vatican II, Giáo Hội Công Giáo cụ thể hoá đường hướng đó một cách sâu sắc trong thư chung năm 1980....."

Bài viết trong tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 10 năm 2011, tr. 46-53


Bấm vào liên kết dưới đây để tải xuống
http://www.4shared.com/get/sf8dd10c/Qua_trinh_hoi_nhap.html


Cách tải xuống:
- Bấm vào đường liên kết
- Chọn "Slow download" ở phần "Regular download"
- Chờ khoảng 20 giây sẽ xuất hiện liên kết "Tải tập tin xuống ngay"
- Bấm vào để tải xuống