Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

THƠ

CỦA CHÚA, CỦA CON

 

 

Lê Quang Hận (Quảng Ngãi)
Nội san "Hoa Biển", số 1
Câu lạc bộ sáng tác thơ văn Công giáo ĐỒNG XANH THƠ QUI NHƠNNgài cho con tự do lựa chọn
Con tham lam giành hết sáu ngày
Với mỗi tuần, Ngài một ngày thôi nhé!
Con đã phân, Chúa nhật thuộc về Ngài.
                    ***
Rồi có lúc, con giành luôn ngày Chúa
Ngài lặng buồn,
                       con chẳng được gì hơn,
Con nhận ra bảy ngày là của Chúa
         Và của con
                 cũng trọn bảy ngày.
CHIẾC BÓNG BAY


Chiếc bóng bay
Không hơi,
Im lìm,
Nằm  trong góc tủ
Là mảnh cao su phủ tạm lớp sơn màu.

Một ngày kia
Nhận vào mình chút khí nhẹ tênh
Là rỗng tuếch
Là bấp bênh
Huyền ảo
Huyễn hoặc mình bay lên cao ngạo
Biết ra sao khi xước nhẹ nhành gai?


GẶP CHÚA


Vào Thánh đường, con mong gặp Chúa
Nhìn bàn thờ, chỉ tượng gỗ thôi!
Chắc thân hèn chất chồng tội lỗi
Không gặp được Ngài quá đỗi cao sang?

Buồn rười rượi lê chân ra ngõ
Gã ăn xin ngồi đó tự bao giờ
Tay run rẩy, mắt nhìn cầu khẩn
Rùng mình nhìn qua :
                          Chúa đây rồi!