Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

TIN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ GIA CHIỂU

Ngày 6/12 vừa qua, Đức Cha phó Matthêu đã đến Nhà Thờ Gia Chiểu, thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định để chứng giám việc bàn giao công trình Nhà Thờ Gia Chiểu giữa cha sở Đại Bình Giuse Võ Tuấn và cha sở Gia Chiểu Giuse Nguyễn Đình Bút. Ngày khánh thành và tạ ơn sẽ do cha sở Gia Chiểu Giuse Nguyễn Đình Bút thu xếp trong một ngày gần đây.