Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

SƠ ĐỒ TIỂU CHỦNG VIỆN, TÒA GIÁM MỤC VÀ NHÀ IN LÀNG SÔNGthủ bút của Đức Cha Phaolô Huỳnh Đông CácSơ đồ Tiểu chủng viện, Tòa giám mục và Nhà in Làng Sông
theo tài liệu viết tay của Đức Cha Phaolô Huỳnh Đông Các