Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

THÔNG BÁO HUẤN LUYỆN LINH HOẠT VIÊN NÂNG CAO GIÁO PHẬN QUI NHƠN 2012


(Từ 17 giờ chiều ngày 18.06.2012 đến 21 giờ tối ngày 21.06.2012)
Kính thưa quý Cha, 
Ban MỤC VỤ GIỚI TRẺ Giáo phận Qui Nhơn tổ chức khóa Huấn luyện nâng cao cho LINH HOẠT VIÊN cấp giáo phận (3 NGÀY)
Kính xin Quý Cha đăng ký trước ngày 27.05.2012 và gởi danh sách học viên : tên Thánh Họ tên, năm sinh (từ 2 đến 4 người) để ban tổ chức xin phép chính quyền.
Xin chân thành cám ơn Quý Cha. 

1. Thành phần ban giảng huấn:
Linh Mục F.x Nguyễn Minh Thiệu (SDB) Và Ban Giới trẻ 
- Cùng nhiều anh chị em Cộng tác viên đầy năng động và nhiệt huyết.
tổ chức từ chiều ngày 18 đến chiều 21 tháng 06 năm 2012

2. Đăng ký và học phí:
- Đăng ký qua Email : tranlienson@yahoo.com hoặc Điện thoại: 0905096007.
+ Tiền ăn : (3 bữa sáng, 3 bữa trưa, 4 bữa tối)
+ ăn sáng : 10.000 đ x 3 bữa   = 30.000 đ/người
+ ăn trưa : 20.000 đ x 3 bữa   = 60.000 đ/người
+ ăn tối   : 20.000 đ x 4 bữa   = 80.000 đ/người
+ tổng cộng TIỀN ĂN      : 170.000 đ/người  
+ Tài liệu                 : 25.000đ/người 
     + Linh tinh : (Hình Lưu niệm, nước uống, xà phòng tắm, giặt, giấy vệ sinh) :25.000đ/người
Tổng cộng : 220.000đ/NGƯỜI
N.B : Kính xin quý Cha nhắc các Linh hoạt viên của giáo xứ mình mang theo: Tài liệu của năm học trước (Tài liệu mới sẽ bổ sung), một sợi dây dù (cột lều) dài khoảng 1m để học nút dây. Một cái còi (kèn) để học Morse. 
Xin chân thành cảm ơn quý Cha.

                                   CHƯƠNG  TRÌNH KHÓA HUẤN LUYỆN LINH HOẠT VIÊN
GIÁO PHẬN QUI NHƠN NĂM 2012

1. Thời gian                : Từ 05 giờ chiều ngày 18.06.2012 đến 09 giờ tối ngày 21.06.2012
2. Địa điểm                 : Chủng viện Qui Nhơn
3. Thành phần tham dự  : Giới trẻ mỗi Giáo xứ 2 đến 4 người.
4. Phụ trách                 : Linh Mục F.x Nguyễn Minh Thiệu (SDB) Và Ban Giới trẻ           
 CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN
. Ngày 18.06.2012
+ Chiều :
- 03g - 05g   : Đón tiếp.
- 05 giờ 30   : Chào 2 Đức Cha Giáo phận – (Gặp gỡ chung làm quen)
- 06 giờ 00   : Cơm chiều.
+ Tối :
- 07 giờ 00   : Thông qua chương trình khóa huấn luyện (Cha Trưởng Ban).
- 07 giờ 15   : Đề tài khai mạc  (Đức Cha Phó)
- 08 giờ 00   : Cha Giáo gặp gỡ và chia tổ.
- 09 giờ 00   : Ôn hát – kinh tối - nghỉ đêm (Cha Thư ký và Sơ đặc trách phụng vụ)

2. Ngày 19.06.2012
+ Sáng :
- 04 giờ 30   : Thức dậy.
- 05 giờ 00   : Kinh Sáng.
- 05 giờ 15   : Thánh Lễ tại nhà nguyện Chủng Viện (Đức Cha Phó Chủ tế - giảng lễ).
- 06 giờ 30   : Ăn sáng.
- 08 giờ 00 : KỸ NĂNG: SÁNG TÁC MÚA CỘNG ĐỒNG 2
- 09 giờ 00   : Giải lao.
- 09 giờ 15   : Hội thảo: NHỮNG THÁCH ĐỐ MỚI TRONG MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO XỨ
- 10 giờ 00   : KỶ THUẬT LỀU TRẠI 1
- 11 giờ 00   : Viếng Chúa. (đọc kinh Truyền Tin)
- 11 giờ 15   : Cơm trưa – nghỉ trưa.
+ Chiều :
- 01 giờ 30   : Thức dậy.
- 02 giờ 00   : KỶ THUẬT LỀU TRẠI 2
- 03 giờ 15   : Giải lao.
- 03 giờ 30   : THỰC HÀNH HÀNG ĐỘI VÀ SINH HOẠT VÒNG TRÒN
- 05 giờ 00   : Nghỉ.
- 06 giờ 00   : Cơm chiều.
+ Tối :
- 07 giờ 00   : CHUYÊN MÔN MORSE
- 08 giờ 45   : CẦU NGUYỆN THEO PHƯƠNG PHÁP TAIZÉ. 
- 09 giờ 15   : Ôn hát – kinh tối - nghỉ đêm (Cha Thư ký và Sơ đặc trách phụng vụ)
3. Ngày 20.06.2012
+ Sáng :
- 04 giờ 30   : Thức dậy.
- 05 giờ 00   : Kinh Sáng.
- 05 giờ 15   : Thánh Lễ tại nhà nguyện Chủng Viện (Cha Giáo Chủ tế - giảng lễ).
- 06 giờ 30   : Ăn sáng.
- 08 giờ 00  : CHUYÊN MÔN MẬT THƯ 1
- 09 giờ 00   : Giải lao.
- 09 giờ 15   : CHUYÊN MÔN MẬT THƯ 2
- 10 giờ 00   : KỸ NĂNG: LẬP CHƯƠNG TRÌNH THEO CHỦ ĐỀ
- 11 giờ 00   : Viếng Chúa. (đọc kinh Truyền Tin)
- 11 giờ 15   : Cơm trưa – nghỉ trưa.
+ Chiều :
- 01 giờ 30   : Thức dậy.
- 02 giờ 00   : TỔ CHỨC LỬA TRẠI 1 
-  03 giờ 15   : Giải lao.
- 03 giờ 30   : TỔ CHỨC LỬA TRẠI 2
- 05 giờ 00   : Nghỉ.
- 06 giờ 00   : Cơm chiều.
+ Tối :
- 07 giờ 00   : THỰC HÀNH LỬA TRẠI
4. Ngày 21.06.2012
+ Sáng :
- 04 giờ 30   : Thức dậy.
- 05 giờ 00   : Kinh Sáng.
- 05 giờ 15   : Thánh Lễ  (Cha Hạt Trưởng Bình định Chủ tế - giảng lễ).
- 06 giờ 30   : Ăn sáng.
- 08 giờ 00 : KỸ NĂNG: SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 
    TRONG VIỆC SINH ĐỘNG MỤC VỤ GIỚI TRẺ 2
- 09 giờ 00   : Giải lao.
- 09 giờ 15   : LÊN KẾ HOẠCH MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG
- 10 giờ 00   : TỔ CHỨC MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI 
- 11 giờ 00   : Viếng Chúa. (đọc kinh Truyền Tin)
- 11 giờ 15   : Cơm trưa – nghỉ trưa.
+ Chiều :
- 01 giờ 30   : Thức dậy.
- 02 giờ 00   : TỔ CHỨC TRÒ CHƠI LỚN
- 03 giờ 00   : Giải lao.
- 03 giờ 15   : Hội thảo nhóm - Nhận xét và đề nghị về khóa huấn luyện giới trẻ.
- 04 giờ 00   :  Nghỉ.
- 04 giờ 15    : Bế mạc
                       - Cha Thư Ký Giới trẻ tổng kết
                      - Cha phó ban nội vụ cám ơn
      - Đại diện Giới trẻ cám ơn. 
  - Huấn từ của Đấng Bản Quyền Giáo phận. 
- 05 giờ 00   : Cơm chiều- kết thúc 

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN QUI NHƠN
Linh Mục Antôn Pađua TRẦN LIÊN SƠN