Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI GIÁO LÝ VIÊN MỪNG LỄ Á THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN


TẠI MẰNG LĂNG – GIÁO PHẬN QUI NHƠN
25 – 26 / 07 / 2012


CHỦ ĐỀ : GIÁO LÝ VIÊN và GIỚI TRẺ NOI GƯƠNG Á THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN

YÊU MẾN CHÚA GIÊSUI. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT  • Ngày 25.07.2012

- 14g00  : Đón tiếp – Giao đất trại – Dựng trại.
- 15g00  : Tập họp chuẩn bị Nghi thức khai mạc : Cha Bá, A. Quang (Tập bài hát chủ đề, đồng diễn, băng reo, chuẩn bị cho sinh hoạt lửa trại)
Đức Cha đến, GLV tiếp đón, Đức Cha vào nhà xứ nghỉ ngơi…
- 16g00  : Nghi thức khai mạc - Sinh hoạt chung
- 17g00 : Mời Đức Cha, quý cha, BĐH thăm trại, chụp hình lưu niệm.
- 17g20  : Vệ sinh, chuẩn bị cơm tối.
- 18g00  : Cơm tối.
- 19g00  : Chương trình Lửa Trại - Văn nghệ - Diễn nguyện.
- 21g30 : Tĩnh nguyện: GLV Sám hối về việc dạy và học giáo lý - Viếng đền Á thánh Anrê PY.
- 22g00  : Nghỉ đêm.  • Ngày 26.7.2012
- 05g00 : Thức dậy – Vệ sinh – Thể dục
- 05g45 : Kinh sáng (tại trại)
- 06g00 : Điểm tâm sáng. Vệ sinh trại.
- 07g00 : Học hỏi về Á Thánh Anrê Phú Yên.
- 08g00 : Giải lao
- 08g15 : Chuẩn bị Phụng vụ - Tập hát cộng đồng.
- 09g00 : Thánh lễ kính Á thánh Anrê Phú Yên.
- 11g00:  Cơm trưa.
- 13g30 :  Sinh hoạt Giao lưu
- 15g00 : Dỡ trại – Vệ sinh khu vực trại
- 15g30 : Tổng kết sinh hoạt – Quà lưu niệm
- 15g45 : Nghi thức Sai đi. Bế mạc trại.
- 16g00 : Chia tay