Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

HÌNH ẢNH CHUẨN BỊ HỘI TRẠI ANRÊ PHÚ YÊN TẠI MẰNG LĂNG