Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TIẾP ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI TẠI QUI NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TIẾP
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH
VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN QUI NHƠN
(07-08/09/2011)


Ngày 06/09/2011
- Đại diện Toà Giám Mục Qui Nhơn ra Đà Nẵng đón Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli.
Đoàn đi gồm có:
- Đức Cha Phó, Cha Ri, Cha Tuấn, Cha Ninh, 4 Soeurs (Dòng MTG, Dòng Phaolô và Dòng Phan Sinh)
- 3 xe (TGM, Cha Sỹ, Cha Tuấn)
Ngày 07/09/2011
- 08g30: khởi hành từ Đà Nẵng đi Qui Nhơn.
- 11g00: dùng cơm trưa tại Giáo xứ Quảng Ngãi.
- 16g00: về đến Toà Giám Mục Qui Nhơn, gặp gỡ linh mục đoàn.
- 16g30: Đức Tổng Giám mục đến nhà thờ Chính Tòa, cùng với Đức Cha Chính và Đức Cha Phó
            + Trao vòng hoa cho Đức TGM tại cổng nhà thờ.
            + Vào nhà thờ viếng Chúa                 
            + Đoàn đồng tế tiến ra lễ đài
            + Ban nhạc hoà tấu.
            + Diễn văn chúc mừng của Đức Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn.
            + Hát và vũ khúc chào mừng.
            + Giới thiệu vài nét về Giáo Phận Qui Nhơn.
            + Đáp từ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli.
            + Thánh lễ đồng tế (Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc)
Bài đọc I: (Dcr 8, 20-23)
Bài đọc II: (Rm 10, 9-18)
Tin Mừng: (Mt 28, 16-20)
- 18g30: tiệc mừng tại Toà Giám Mục.
Ngày 08/09/2011
- 07g30: Đi thăm UBND tỉnh Bình Định (Đức Cha Phó tháp tùng)
- 08g00: Đi viếng Đền Thánh Stêphanô, Nước Mặn
- 09g30: Đi viếng Nhà thờ Gò Thị.
+ Chào mừng Đức TGM và giới thiệu về giáo xứ Gò Thị, thánh Anrê Kim Thông của cha sở Gò Thị
+ Viếng Đài Thánh Stêphanô.
+ Thăm tu viện Mến Thánh Giá Gò Thị.
- 11g30: Dùng cơm trưa tại tu viện Mến Thánh Giá Gò Thị, sau đó về nghỉ trưa tại Toà Giám Mục Qui Nhơn.

- 15g00: Đi Mằng Lăng viếng Đền Á Thánh Anrê Phú Yên.
+ Lời chào mừng của Cha Hạt trưởng Phú Yên.
+ Giới thiệu Giáo xứ Mằng Lăng và Á Thánh Anrê Phú Yên.
- 17g00: Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Mằng Lăng (Lễ Sinh Nhật Đức Maria).
            Bài đọc I: (Mk 5, 1-4a)
            Bài đọc2: (Rm 8, 28-30)
            Tin Mừng: (Mt 1, 18-23)
- Sau Thánh Lễ, tiệc mừng tại nhà xứ Mằng Lăng và về nghỉ đêm tại Toà Giám Mục Qui Nhơn.
Ngày 09/09/2011
- Linh mục đoàn Giáo phận Qui Nhơn tập trung tại TGM để tiễn chân Đức Tổng Giám Mục lên đường đi thăm Giáo Phận Kontum. Cha Tổng Đại Diện đọc lời cám ơn.

CÔNG VIỆC ĐÓN TIẾP
1. Đức Cha chính Phêrô:
Đại diện toàn thể Giáo phận đọc diễn văn chào mừng.
2. Đức Cha phó Matthêô:
- Giới thiệu đôi nét về Giáo phận Qui Nhơn.
- Tháp tùng Đức TGM
3. Cha Tổng Đại Diện:
Đọc bài cám ơn phái đoàn vào sáng ngày 09/09/2011.
4. Cha Hạt Trưởng Quảng Ngãi
         Đón tiếp và mời phái đoàn cùng cơm trưa tại nhà xứ
3. Cha Hạt trưởng Bình Định:
Tổ chức buổi tiếp đón và thánh lễ tại Nhà thờ Chính Toà.
4. Cha Hạt trưởng Phú Yên:
Đọc lời chào mừng tại Đền Á Thánh Anrê Phú Yên.
5. Cha sở Gò Thị:
Đọc lời chào mừng và giới thiệu về Giáo xứ Gò Thị, Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông tại Nhà thờ Gò Thị.
6. Cha sở Mằng Lăng
Giới thiệu về Giáo xứ Mằng Lăng và Á Thánh Anrê Phú Yên.
7. Cha sở Nam Bình:
Đón tiếp phái đoàn và giới thiệu đền thánh Stêphanô Vĩnh Thạnh
8. Cha Phaolô Trịnh Duy Ri
Thông dịch viên và MC
            (Quý Cha có bài chào mừng, giới thiệu… xin gởi về Cha Trịnh Duy Ri xem trước)
9, Quý Soeurs Dòng MTG Qui Nhơn
Đón tiếp phái đoàn và giới thiệu Hội Dòng tại Tu Viện MTG Gò Thị


Tiểu sử Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli- Ngày 13/03/1953: Sinh tại Predore, giáo phận Bergamo, miền Bắc Italia
- Ngày 17/06/1978: Thụ phong Linh mục
- 1984-1987: Học tại Học viện Ngoại giao Tòa Thánh
- 1987-1991: Tham vụ tại Tòa Sứ thần ở Cameroon
- 1991-1993: Cố vấn Tòa Sứ thần tại New Zealand
- 1993-2001: Chuyên viên bộ Ngoại giao Tòa Thánh
- 2001-2006: Cố vấn Tòa Sứ thần tại Washington, Mỹ
- Ngày 13/04/2006: Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia
- Ngày 17/06/2006: Thụ phong giám mục, làm Tổng Giám mục hiệu toà Capreae
- Ngày 10/10/2006: Sứ thần Tòa Thánh tại Đông Timor
- Ngày 13/01/2011: Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, Đại diện Toà Thánh tại Malaysia    Brunei, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.