Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

THÔNG BÁO KHOÁ HUẤN LUYỆN LINH HOẠT VIÊNCHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HUẤN LUYỆN
LINH HOẠT VIÊN
GIÁO PHẬN QUI NHƠN NĂM 2011

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC SINH HOẠT
LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI TRẺ CỦA GIÁO XỨ1. Thời gian                         : Từ 05 giờ chiều ngày 18.07.2011 đến 09 giờ tối ngày 21.07.2011
2. Địa điểm                          : Chủng viện Qui Nhơn
3. Thành phần tham dự      : Giới trẻ mỗi Giáo xứ 2 đến 4 người.
4. Phụ trách                         : Linh Mục F.x Nguyễn Minh Thiệu (SDB) và Ban Giới trẻ                  

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN

1. Ngày 18.07.2011

+ Chiều :
- 03g - 05g   : Đón tiếp.
- 05 giờ 30   : Chào 2 Đức Cha Giáo phận – (Gặp gỡ chung làm quen)
- 06 giờ 00   : Cơm chiều.

+ Tối :
- 07 giờ 00   : Thông qua chương trình khóa huấn luyện (Cha Trưởng Ban).
- 07 giờ 15   : Đề tài khai mạc  (Đức Cha Phó)
- 08 giờ 00   : Cha Giáo gặp gỡ và chia tổ.
- 09 giờ 00   : Ôn hát – kinh tối - nghỉ đêm (Cha Thư ký và Sơ đặc trách phụng vụ)

2. Ngày 19.07.2011

+ Sáng :
- 04 giờ 30   : Thức dậy.
- 05 giờ 00   : Kinh Sáng.
- 05 giờ 15   : Thánh Lễ tại nhà nguyện Chủng Viện (Đức Cha Phó Chủ tế - giảng lễ).
- 06 giờ 30   : Ăn sáng.
- 08 giờ 00 : KỸ NĂNG: SÁNG TÁC MÚA CỘNG ĐỒNG
- 09 giờ 00   : Giải lao.
- 09 giờ 15   : Hội thảo: NHỮNG THÁCH ĐỐ MỚI TRONG MỤC VỤ GIỚI TRẺ
- 10 giờ 00   : PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI
- 11 giờ 00   : Viếng Chúa. (đọc kinh Truyền Tin)
- 11 giờ 15   : Cơm trưa – nghỉ trưa.

+ Chiều :
- 01 giờ 30   : Thức dậy.
- 02 giờ 00   : KỸ NĂNG: SINH HOẠT TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
- 03 giờ 15   : Giải lao.
- 03 giờ 30   : THỰC HÀNH HÀNG ĐỘI VÀ SINH HOẠT VÒNG TRÒN
- 05 giờ 00   : Nghỉ.
- 06 giờ 00   : Cơm chiều.

+ Tối :
- 07 giờ 00   : KỸ NĂNG LÀM BÁO CHẠY VÀ THỰC HÀNH
- 08 giờ 45   : CẦU NGUYỆN THEO PHƯƠNG PHÁP TAIZÉ.
- 09 giờ 15   : Ôn hát – kinh tối - nghỉ đêm (Cha Thư ký và Sơ đặc trách phụng vụ)

3. Ngày 20.07.2011

+ Sáng :
- 04 giờ 30   : Thức dậy.
- 05 giờ 00   : Kinh Sáng.
- 05 giờ 15   : Thánh Lễ tại nhà nguyện Chủng Viện (Cha Giáo Chủ tế - giảng lễ).
- 06 giờ 30   : Ăn sáng.
- 08 giờ 00 : KỸ NĂNG: SINH ĐỘNG NHÓM 1
- 09 giờ 00   : Giải lao.
- 09 giờ 15   : KỸ NĂNG: LẬP CHƯƠNG TRÌNH THEO CHỦ ĐỀ
- 10 giờ 00   : PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI
- 11 giờ 00   : Viếng Chúa. (đọc kinh Truyền Tin)
- 11 giờ 15   : Cơm trưa – nghỉ trưa.

+ Chiều :

- 01 giờ 30   : Thức dậy.
- 02 giờ 00   : KỸ NĂNG SINH ĐỘNG NHÓM 2
- 03 giờ 15   : Giải lao.
- 03 giờ 30   : THỰC HÀNH HÀNG ĐỘI VÀ SINH HOẠT ĐỘI
- 05 giờ 00   : Nghỉ.
- 06 giờ 00   : Cơm chiều.

+ Tối :
- 07 giờ 00   : KỸ NĂNG: THIẾT LẬP VÀ THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
- 08 giờ 00   : CẦU NGUYỆN LECIO DIVINA
Ôn hát – kinh tối - nghỉ đêm (Cha Thư ký và Sơ đặc trách phụng vụ)

4. Ngày 21.07.2011

+ Sáng :

- 04 giờ 30   : Thức dậy.
- 05 giờ 00   : Kinh Sáng.
- 05 giờ 15   : Thánh Lễ  (Cha Hạt Trưởng Bình định Chủ tế - giảng lễ).
- 06 giờ 30   : Ăn sáng.
- 08 giờ 00 : KỸ NĂNG: SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
TRONG VIỆC SINH ĐỘNG MỤC VỤ GIỚI TRẺ
- 09 giờ 00   : Giải lao.
- 09 giờ 15   : HỘI THẢO: GIỚI TRẺ VÀ GAME ONLINE
- 10 giờ 00   : HỘI THẢO: GIỚI TRẺ VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
- 11 giờ 00   : Viếng Chúa. (đọc kinh Truyền Tin)
- 11 giờ 15   : Cơm trưa – nghỉ trưa.

+ Chiều :
- 01 giờ 30   : Thức dậy.
- 02 giờ 00   : NHỮNG YẾU TỐ CỦA MỘT KẾ HOẠCH MỤC VỤ GIỚI TRẺ
- 03 giờ 00   : Giải lao.
- 03 giờ 15   : THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI
- 04 giờ 00   : Hội thảo nhóm - Nhận xét và đề nghị về khóa huấn luyện giới trẻ.
- 05 giờ 00   : Nghỉ.
- 06 giờ 00   : Cơm chiều.

+ Tối :
- 07 giờ 00 : Bế mạc khóa huấn luyện :
                   - Cha Thư Ký Giới trẻ tổng kết
                   - Cha trưởng ban nội vụ Cám ơn
- Đại diện Giới trẻ cám ơn.
- Huấn từ của Đấng Bản Quyền Giáo phận.
- Đọc kinh Giới trẻ và hát tạ ơn. Phép lành kết thúc.


BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN QUI NHƠN
TRƯỞNG BAN
      Linh Mục Antôn Pađua TRẦN LIÊN SƠN