Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

THƯ CHA JEANNINGROS VỊ (1912-2006)

BTTVHQN xin dịch và giới thiệu bức thư của cha Pierre Jeanningros (cố Vị) gởi cho anh Nguyễn Thanh Huân (ở Úc) để trả lời đôi điều về Đại chủng viện Đại An. Là cháu của Đức Cha phó Constant Jeanningros Vị (1870-1921), cha Pierre Jeanningros sinh năm 1912, chịu chức ngày 4/7/1937 và đi nhận nhiệm vụ trước hết ở Qui Nhơn ngày 14/9/1937. Phục vụ nhiều nơi tại Đà Nẵng, Qui Nhơn và Nha Trang, nhiệm sở cuối cùng của ngài tại Việt Nam là tuyên uý Trại phong Qui Hoà trước khi bị trục xuất vào năm 1975. Ngài mất ngày 2/9/2006 tại Nhà hưu dưỡng của Hội truyền giáo ở Lauris, miền Nam nước Pháp, hưởng thọ 94 tuổi.   

v³v


Lauris, Ngày 30 tháng 8 năm 2004

          Anh bạn thân mến,
          Nhận được lá thư dài của anh, tôi thích thú đọc đi đọc lại và cố gắng trả lời được chừng nào hay chừng ấy.
           Lúc ấy tôi là một giáo sư trẻ ở Tiểu chủng viện Làng Sông từ năm 1942 đến 1945; và chính ở đấy có một lần tôi đến thăm làng Đại An. Tôi nhìn thấy những hoang tàn của Đại chủng viện cũ, nơi mà ông bác của tôi là Đức Cha Constant Jeanningros đã làm bề trên cho đến năm 1912 và sau đó làm Giám mục phó cho Đức Cha Grangeon mãi cho đến khi ông mất vào năm 1921.
           Tôi không thể nói gì hơn nữa về Đại An vì cuối năm 1945 tôi phải rời Qui Nhơn đi Huế sáu tháng; sau đó về Tourane, Đà Nẵng, rồi Trà Kiệu. Vào năm 1956, tôi trở về địa phận Nha Trang, làm bề trên Tiểu chủng viện Sao Biển, cha sở Hà Dừa, và cuối cùng vào những năm từ 1972 đến 1975 tôi làm tuyên uý cho Trại phong Qui Hoà. Sau 3 năm ở Paris, tôi đã đi Nouvelle Calédonie từ năm 1978 đến 1989. Sau vài năm làm việc cho địa phận Besançon của mình, từ sáu năm nay tôi lưu trú tại Nhà hưu dưỡng của các cựu thừa sai Hội Truyền Giáo Hải Ngoại. 92 tuổi, sức khoẻ kém dần đi thế nhưng tôi vẫn còn có thể sống trong cộng đoàn (chúng tôi gồm khoảng 25 đến 27 người). Trong số các cựu thừa sai ở Qui Nhơn, chẳng còn mấy ai nữa chỉ còn cha Mollard (cố Lễ) và cha Lagrangre (cố Quang). Cha Gauthier (cố Báu) đã mất cách đây 3 năm.
           Tôi vẫn còn đi đứng dễ dàng và dâng lễ hằng ngày. Tôi dùng nhiều thời gian để đọc sách và ngày tháng trôi qua trong kinh nguyện, tạ ơn và lễ dâng cho Thiên Chúa. Có biết bao ý cầu nguyện, tôi thường hay nhớ đến những năm tháng đẹp đẽ tại Việt Nam trong 38 năm.
           Đấy là những tin tức hy vọng làm anh khuây khoả. Xin cầu nguyện nhiều cho nhau. Chúc anh sức khoẻ, bình an và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
                        Jeanningros

          Tái bút: Lúc còn ở Nouvelle Calédonie, có đôi ba lần tôi quá cảnh tại phi trường Sydney.