Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

CẬU BÉ JOTTA A (CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM TÀI NĂNG CỦA BRASIL)

Chương trình đặc biệt (xem trọn các bài hát, dài 73 phút)