Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

KINH CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN

CHUẨN BỊ MỪNG KỶ NIỆM 400 NĂM
ĐÓN NHẬN TIN MỪNG

    
     Lạy Chúa là Cha nhân ái / và là nguồn mạch mọi sự lành, / chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa / vì gần bốn trăm năm qua / Chúa luôn làm muôn điều kỳ diệu cho Giáo phận Qui Nhơn chúng con. / Chúa đã gửi đến các nhà truyền giáo nhiệt thành thánh thiện / và nhiều người kế tục không ngừng, / dấn thân gieo hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất thân yêu nầy. / Xin cho chúng con biết giữ gìn/ và làm sinh hoa kết quả hạt giống đức tin / mà chúng con đã lãnh nhận.
     Xin Chúa cho chúng con trung thành bước theo Con Chúa/ là Đức Kitô, vị Mục tử nhân lành, / biết sống yêu thương và hiệp nhất với nhau, / trong gia đình, trong cộng đoàn, / trong giáo xứ và trong Giáo phận, / hầu cho mọi người nhận biết Chúa là Cha toàn năng / và Con Chúa là Đấng cứu độ trần gian.
     Xin Chúa ban cho chúng con được đầy ơn Chúa Thánh Thần và lòng nhiệt thành truyền giáo, / biết theo gương các bậc tiền nhân, / can trường hy sinh và sống bác ái, / biết góp công góp sức xây dựng Giáo phận, / tái thiết các giáo xứ mà các ngài đã dày công gầy dựng / và hăng say làm chứng cho Chúa mọi nơi mọi lúc.
     Lạy Chúa Chí Thánh, / chúng con xin dâng cho Chúa toàn thể Giáo phận Qui Nhơn / và mọi việc trong thời gian chuẩn bị nầy. / Nhờ lời cầu bàu của hai thánh Stêphanô và Anrê Kim Thông / cùng Á thánh Anrê Phú Yên, / xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện / và chúc lành cho chúng con. Amen.
 VÀI GIẢI THÍCH VỀ LỜI KINH

       Cấu trúc
       Kinh có 4 đoạn, trong đó ba đoạn đầu tương ứng qui Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Đoạn cuối là lời nguyện kết. Mỗi đoạn có ý riêng, nhưng tất cả đều qui về việc truyền giáo với lời cầu xin theo từng đối tượng khác nhau và ý nghĩa khác.
       Nội dung
       - Đoạn 1, tôn vinh Chúa Cha và tâm tình tri ân cảm tạ (vừa với Chúa vừa với tiền nhân, vừa trong quá khứ vừa trong hiện tại) với ý thức trân trọng giữ gìn hồng ân giáo phận đã nhận hạt giống đức tin từ 400 năm qua và bổn phận mỗi người hiện nay.
       - Đoạn 2, nhắc đến gương Đức Kitô, Mục tử Nhân lành, với lời cầu xin có tính chất «tập thể» theo các cấp từ cộng đoàn đến toàn giáo phận và cũng có tính «nội bộ»: hiệp nhất - yêu thương từ bên trong. Đó là hai điều quan trọng Chúa Giêsu thường nhấn mạnh, một sự quân bình giữa con tim và lý trí, vừa có lý (hiệp nhất) vừa có tình (yêu thương) để phát triển Hội Thánh.
       - Đoạn ba, qui về Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh và lời cầu xin có tính chất «cá nhân» mỗi người và đồng thời tích cực hướng ra ngoài ad gentes «mọi người».
       - Đoạn cuối, là lời kết. Đó là tâm tình khiêm nhường với niềm tin phó thác chương trình của giáo phận vào sự quan phòng của Thiên Chúa, theo thánh Ý Chúa, với ý thức rằng thất bại hay thành công, từ khởi sự cho đến hoàn thành là bởi Thiên Chúa.