Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

VĂN THƯ HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH SÁM HỐI VÀ THANH TẨY TRONG NĂM 2012 TẠI GIÁO PHẬN QUI NHƠN

            Kính gửi:
            Quý linh mục, tu sĩ, chủng Sinh
            và anh chị em tín hữu trong Giáo phận Qui Nhơn.
                        Anh chị em thân mến, 
            Trong bức thư đầu Mùa Chay 2012 vừa qua, chúng tôi đã thông báo cho anh chị em về  chương trình sáu năm chun bị mừng Năm Thánh 2018, kỷ niệm 400 năm Tin Mừng ln đu tiên được rao ging tại Go phận Qui Nhơn. Mỗi năm công cuộc chuân bị sẽ được khai triển theo một chủ đề cho tất cả mọi thành phân Dân Chúa trong Giáo phận, vừa xây dựng đời sống đạo đức của cá nhân và cộng đoàn, vừa đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trên toàn Giáo phận theo gương các bậc tiền nhân. 
            I. CHỦ ĐỀ NĂM 2012: SÁM HỐI VÀ THANH TẨY 
             1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sám hổi và thanh tẩy 
            Sám hối và thanh tẩy là một việc làm thường xuyên của mỗi Kitô hữu nói riêng và của  toàn thể Hội Thánh nói chung, bởi vì trước mặt Thiên Chúa là Đấng Chí thánh, mọi người  đều là những tội nhận. Ðặc biệt, sám hối và thanh tẩy là những việc làm cần thiệt để chuẩn bị tâm hồn đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa và để xứng đáng dự phần vào công trình cứu độ của Ngài, như Chúa Kitô đã kêu gọi khi mở đầu sứ vụ công khai. Vì vậy, để bắt đầu lộ trình chuẩn bị mừng năm thánh 2018 là một biến cố hồng ân của Giáo phận Qui Nhơn và để công cuộc rao giảng Tin Mừng trong Giáo phận đạt kết quả tốt đẹp, chúng ta hãy cùng nhau thanh tẩy cuộc sống bằng tâm tình sám hối. Việc sám hối và thanh tẩy bắt đầu từ mùa chay sẽ kéo dài suốt cả năm và sẽ không bao giờ kết thúc.  
             Ðể thể sám hối cách chân thành và quyết liệt, chúng ta đừng ngại nhìn thẳng vào  các li lm thiếu sót của mình và nêu đích danh chúng, không quanh co, khỏa lp hay tự bào  chữa, trái lại cố gng khám phá nguyên nhân sâu xa của chúng để có thể sửa chữa tận căn.  
             2.Chương trình sám hối và học hỏi  
            Chương trình sám hối cho mọi thành phần Dân Chúa sẽ được tiến hành theo 4 đ tài  chính liên quan đến các lãnh vực: nhân cách, đời sống thiêng liêng, các bổn phận, công tác  truyn giáo. Các linh mục, các tu sĩ chủng sinh và anh chị em giáo dân, mỗi thành phẩn sẽ  theo những hướng dẫn riêng để sám hối cho phù hợp với bậc sống của mình. Ngoài ra, để gây ý thức và khơi dậy nhiệt tình truyền giáo, cũng như để thêm lòng yêu mến Giáo phận, các Giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu sẽ học hỏi Về Sắc lệnh truyền giáo Ad Gentes của Công Đồng Vaticanô II (Chương I) và lịch sử Giáo phận Qui Nhơn (thời kỳ đầu tiên) với nhân vật tiêu biểu là Á thánh Anrê Phú Yên.  
            Đi với các linh mục, các đ tài sám hối và học hỏi sẽ được trình bày trong các dịp tĩnh tâm hàng tháng tại mỗi Giáo hạt. Các cộng đoàn dòng tu và chủng Viện tự biên soạn và trình bày các đề tài ấy theo cách thức và chưong trình riêng của mình. Đối với anh chị em giáo dân, các đề tài sám hối và học hỏi sẽ được trình bày cách ngắn gọn trong các thánh lễ Chúa nhật và được khai triển cách Sâu rộng hơn trong những cuộc hội thảo được tổ chức theo từng giới hay nhóm. Để thay đổi bầu khí và tăng thêm sức hút, các cha xứ có thể mời các cha  trong ban giảng huấn đến hướng dẫn giáo dân của mình.
            Từ năm nay đến cuối năm phụng vụ 2017, mỗi ngày sẽ đc Kinh cầu nguyện cho Giáo phận chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin Mừng. Kinh nguyện cộng đồng trong  các ngày Chúa nhật và lễ trọng cũng được soạn theo chủ đề của mỗi năm. Các nhạc sĩ cố  gắng sáng tác những bài hát theo chủ đề, để dùng trong phụng vụ và trong các khóa đào tạo, các buổi học hỏi hay sinh hoạt. Giáo phận sẽ soạn thảo và in các tài liệu, sách báo, liên quan  đển chủ đề của năm, đến kho tàng văn hóa của Giáo phận, để phổ biển cho mọi người.  
            Cuối cùng, để các Giáo xứ có dịp đóng góp tài chánh vào việc tổ chức các chương  trình Giáo phận đ ra trong suốt cả năm, mỗi Chúa nhật cuối tháng, các cha xứ sẽ trích ra  phân nửa tin giỏ của Giáo xứ mình và gửi về Tòa Giám Mục.