Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

TIN GIÁO PHẬN QUI NHƠN THÁNG 2

HỌP LIÊN BAN MỤC VỤ
(Thứ bảy, ngày 04. 02. 2012)       
      Mở đầu cuộc họp, Đức Cha Matthêô cho biết đây là cuộc họp ngoài chương trình định kỳ, với mục đích để thống nhất một lược đồ tổng quát cho 6 năm (2012 – 2017) chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm giáo phận đón nhận Tin Mừng. Qua đó, các ban mục vụ và quí Cha sẽ bàn chi tiết trong cuộc tĩnh tâm năm sắp đến.
      Trong thư xin góp ý đề ngày 27. 01. 2012, Đức Cha Matthêô viết: « Năm 2018 giáo phận Qui Nhơn sẽ long trọng mừng kỷ niệm 400 năm những hạt giống Tin Mừng đầu tiên được rao giảng tại Nước Mặn thuộc giáo phận Qui Nhơn. Từ năm 2008, giáo phận đã lên chương trình thập niên chuẩn bị cho biến cố trọng đại này. Sau 4 năm chuẩn bị xa, thời gian còn lại là sáu năm chuẩn bị gần từ 2012 đến 2017 và năm thứ bảy (2018) chúng ta sẽ long trọng cử hành năm thánh giáo phận... Vì vậy, thời gian này phải được tổ chức cách rộng rãi và đồng bộ trong toàn giáo phận để mọi thành phần Dân Chúa cùng tham gia. Chương trình tổ chức vừa mang chiều kích thiêng liêng vừa theo định hướng truyền giáo... »
I. Tổng quát :
Sau hơn một giờ đồng hồ bàn bạc, cuộc họp đi đến những kết luận sau :
 1. Thống nhất với lược đồ của Đức Cha Matthêô đã đưa ra. Tất cả những góp ý của quí Cha đều được trân trọng đón nhận và sẽ chọn lọc để lồng ghép vào chương trình.
 2. Thống nhất lập Ban Nghiên Huấn. Dưới sự chỉ đạo của quý Đức Cha, ban này nghiên cứu và soạn thảo những văn bản hướng dẫn chương trình hành động.
II. Chi tiết : 
 1. Lược đồ:
      Để thể hiện chiều kích thiêng liêng, chương trình 7 năm từ 2012 đến 2018 sẽ được tổ chức theo lược đồ 7 ngày trong công trình tạo dựng vũ trụ theo sách Sáng thế, chương 1. Cũng như ngày xưa Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày và ngày thứ bảy Ngài hoàn tất công trình tạo dựng, thì công cuộc canh tân đời sống của mỗi người cũng được thể hiện trong 6 năm, và năm 2018 sẽ là năm sabbát, năm thánh.
      Để thể hiện định hướng truyền giáo, trong 6 năm chuẩn bị gần (2012-2018) toàn thể giáo phận sẽ cùng nhau học hỏi và thực hiện giáo huấn truyền giáo của Giáo Hội qua 6 chương của Sắc lệnh truyền giáo Ad Gentes của công đồng Vaticanô II. Những suy tư và thực hành truyền giáo sẽ được khai triển và tiến hành theo hai chu kỳ: 3 năm đầu (2012-2014) hướng về cộng đoàn Kitô hữu, 3 năm sau (2015-2017) hướng về các anh chị em lương dân.
      Cùng với việc suy niệm, học hỏi và thực hành Lời Chúa trong Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo Hội, toàn thể giáo phận sẽ cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử trong hành trình 400 năm của giáo phận, với những thuận lợi và khó khăn của hoàn cảnh, nhiệt tâm tông đồ và những hy sinh của các nhà truyền giáo, khuôn mặt tiêu biểu của các chứng nhân, những đường lối tổ chức của các vị chủ chăn, sự tham gia đa dạng của mọi thành phần Dân Chúa, để từ đó rút ra những kinh nghiệm và những bài học quí giá cho cuộc sống đức tin và công cuộc truyền giáo hiện nay.
      Chương trình cụ thể được phác họa như sau:
      NĂM 2012: SÁM HỐI - THANH TẨY
      1. Chiều kích thiêng liêng:
      - Ngày thứ nhất trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo nên ánh sáng, Ngài phân rẽ ánh sáng và bóng tối (St 1, 3-5).
      - Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Sám hối, đẩy lùi bóng tối tội lỗi và bước đi trong ánh sáng.
      2. Định hướng truyền giáo (hướng về cộng đoàn tín hữu):
      - Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 1: “Những nguyên tắc giáo thuyết”.
      - Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Thời kỳ các thừa sai dòng Tên. Nhân vật tiêu biểu: Chân phước Anrê Phú Yên.
      - Giúp anh chị em tín hữu từ bỏ những lầm lạc để bước đi trong ánh sáng.
      - Cùng với các giáo phận tại Việt Nam: hiểu biết và sống mầu nhiệm Giáo Hội như là ánh sáng muôn dân.
      - Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).
      NĂM 2013: CỦNG CỐ NIỀM TIN
      1. Chiều kích thiêng liêng:
      - Ngày thứ hai trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng vòm trời, Ngài gọi cái vòm ấy là “trời” (St 1,4-8).
      - Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Hướng lòng về trời và củng cố niềm tin vào Thiên Chúa.
      2. Chiều kích truyền giáo (hướng về cộng đoàn tín hữu):
      - Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 2: “Chính công việc truyền giáo”.
      - Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Đàng Trong trước thời thánh Giám mục Stêphanô Cuénot (1659-1835). Nhân vật tiêu biểu: Đức Cha Lambert de La Motte.
      - Củng cố niềm tin của mọi thành phần Dân Chúa..
      - Cùng với mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội hoàn vũ sống Năm Đức Tin.
      - Cùng với các giáo phận tại Việt Nam: Vun trồng và củng cố sự sống hiệp thông trong Giáo Hội trên căn bản đức tin.
      - Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).
      NĂM 2014: GIA TĂNG ĐỨC ÁI
      1. Chiều kích thiêng liêng:
      - Ngày thứ ba trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng mặt đất và truyền cho đất sinh thảo mộc xanh tươi trổ sinh hoa trái theo loại (St 1,9-13).
      - Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Cộng đoàn Kitô hữu sinh hoa kết trái bằng cách gia tăng đức ái đối với nhau.
      2. Chiều kích truyền giáo (hướng về cộng đoàn tín hữu):
      - Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 3: “Các Giáo Hội địa phương”.
      - Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Đàng Trong và Đông Đàng Trong dưới thời thánh Giám mục Stêphanô Cuénot (1835-1861). Các nhân vật tiêu biểu: thánh Giám mục Stêphanô, thánh trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông, cha F.X. Nguyễn Do.
      - Gia tăng đức ái giữa lòng Giáo Hội địa phương theo khuôn mẫu cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi tại Giêrusalem.
      - Cùng với các giáo phận tại Việt Nam: Hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.
      - Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).
      NĂM 2015: CHIẾU TỎA NIỀM TIN
      1. Chiều kích thiêng liêng:
      - Ngày thứ tư trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các tinh tú (St 1,14-19).
      - Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Mỗi người trở thành một vì tinh tú soi đường chỉ lối cho kẻ khác.
      2. Chiều kích truyền giáo (hướng về lương dân):
      - Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 4: “Các nhà truyền giáo”.
      - Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Đông Đàng Trong sau thời thánh Giám mục Stêphanô Cuénot (1861-1924). Các nhân vật tiêu biểu: Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn, các thừa sai ngoại quốc, các linh mục Việt Nam và các giáo dân bị sát hại vì đức tin.
      - Cùng nhau tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người bằng lời nói và hành động.
      - Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).
      NĂM 2016: CẬY TRÔNG PHÓ THÁC
      1. Chiều kích thiêng liêng:
      - Ngày thứ năm trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng cá biển chim trời (St 1,20-23).
      - Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Chiếu tỏa trước mặt mọi người một niềm tin cậy phó thác vào Thiên Chúa.
      2. Chiều kích truyền giáo (hướng về lương dân):
      - Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 5: “Tổ chức hoạt động truyền giáo”.
      - Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Qui Nhơn từ năm 1924 đến 1975.
      - Tìm cách đem lại niềm an ủi và hy vọng cho những người không biết Chúa đang sống trong sầu khổ và thất vọng.
      - Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).
      NĂM 2017: YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ
      1. Chiều kích thiêng liêng:
      - Ngày thứ sáu trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng các loài vật trên đất mà chóp đỉnh là con người (St 1,24-31).
      - Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Yêu thương phục vụ mọi người vì họ được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa.
      2. Chiều kích truyền giáo (hướng về lương dân):
      - Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 6: “Sự cộng tác”.
      - Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Qui Nhơn từ năm 1975 đến nay.
      - Dấn thân phục vụ và thăng tiến con người toàn diện, không phân biệt, đặc biệt những người nghèo khổ bất hạnh.
      - Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).
      NĂM 2018: TRI ÂN CẢM TẠ
      Cử hành NĂM THÁNH GIÁO PHẬN với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân các tiền nhân.
  Ban Nghiên Huấn : 
Ban Nghiên Huấn gồm:
  • Đức Cha Phó Matthêô Nguyễn Văn Khôi
  • Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính      
  • Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ
  • Cha Gioan Võ Đình Đệ
  • Cha Giuse Lê Kim Ánh
Ban Nghiên Huấn sẽ nghiên cứu và soạn thảo những văn bản hướng dẫn chương trình hành động. Ban Nghiên Huấn cũng sẽ lập ra các ban chuyên trách.
Cuộc họp gợi lên một số ban chuyên trách:
·         Ban « thần học và lịch sử »
·         Ban « phong trào sống đạo »
·         Ban « phụng vụ và thánh nhạc »
·         Ban « tài chính »
Các ban chuyên trách này được hình thành từ sự phối hợp các ban mục vụ và những nhà chuyên môn ở các thành phần Dân Chúa. Sự phối hợp này sẽ giúp phát huy tính hiệp thông và tham gia cách tích cực trong toàn giáo phận. Từ lý thuyết đến thực hành ; từ kinh nguyện, bài hát đến các phong trào... tất cả phải là tiếng nói « cùng nhau xây dựng giáo phận Qui Nhơn để mừng biến cố trọng đại : NĂM THÁNH 2018 »                                                        
Thư ký 
Lm. Phêrô Lê Nho Phú
                                    Lm. Phêrô Võ Thanh Nhàn

Ø   TIN BAN TU SĨ
Chiều 20. 02. 2012, tại cộng đoàn Phaolô chính tòa Qui nhơn, Ban Điều Hành của Ban Tu sĩ đã tổ chức cuộc gặp mặt theo định kỳ 6 tháng một lần.
Chủ đề: “Tu Sĩ đồng hành với Giáo Phận chuẩn bị mừng năm thánh 2018”
Nội dung cuộc họp:
-          Góp ý và rút kinh nghiệm về các hoạt động của Ban Tu Sĩ trong năm qua.
-          Phổ biến thư mùa chay của quí Đức Cha giáo phận và đường hướng chuẩn bị mừng Năm Thánh 2018.
-          Góp ý cho công việc của Ban Tu Sĩ trong năm 2012: “Sám hối và thanh tẩy” với các chủ đề sám hối mà ban Nghiên Huấn đã đưa ra: đời sống nhân bản (tháng 4  tháng 5); đời sổng thiêng liêng (tháng 6 và tháng 7); đời sống bổn phận (tháng 8 và tháng 9); và đời sống truyền giáo (tháng 10 và tháng 11).
-          Phối hợp công việc của ba tiểu ban tu sĩ: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong các lãnh vực: ơn gọi, bác ái, truyền giáo và truyền thông.
-          Định hướng ngày cầu cho ơn thiên triệu sắp tới: CN 4 PS (29. 4. 2012)
Các thành viên tham dự gồm trưởng ban, trưởng các tiểu ban và đầy đủ đại diện các Hội Dòng trong Giáo Phận rất vui mừng về đường hướng chung của giáo phận trong thời gian tới. Tất cả đều có tiếng nói thao thức và sẵn sàng góp phần mình vào công việc xây dựng giáo phận để chuẩn bị mừng đại lễ kỷ niệm 400 năm Tin Mừng được gieo trên vùng đất quê hương giáo phận.   
Ø   HỌP BAN NGHIÊN HUẤN LẦN I
   Vào ngày 14.2.2012, Đức Cha phó Matthêô đã mời Ban Nghiên huấn về tòa Giám Mục họp nhau để bàn cụ thể về công việc chuẩn bị mừng 400 năm lần đầu tiên tin mừng đến với giáo phận. Theo cuộc họp liên ban mục vụ Thứ bảy, ngày 04. 02. 2012 tại Tòa Giám Mục Qui Nhơn đã đề cử một ban Ban Nghiên Huấn gồm: có Đức Cha Phó Matthêô Nguyễn Văn Khôi làm trưởng ban và quý cha Giuse Lê Kim Ánh, Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính, Cha Gioan Võ Đình Đệ, Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ.
   Trong cuộc họp lần nầy vắng cha Phaolô Nguyễn Minh Chính vì bận tham dự cuộc họp của Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội trực thuộc HĐGMVN, tại Sài Gòn. Mở đầu cuộc họp có Đức Cha Phêrô đến khai mạc và nêu ý tưởng chính cho công việc sắp tới sau đó Đức Cha phó chủ sự cuộc họp bàn nội dung cụ thể một số vấn đề.
   Trước hết Ban nghiên huấn cùng nhau cân nhắc từng lời từng chữ bản kinh "Cầu nguyện cho giáo phận Qui Nhơn" nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến với giáo phận. Cuối cùng lời kinh đã được hai Đức Cha thông qua và sẽ phổ biến trong thời gian sắp tới.
   Tiếp đến, ban nghiên huấn bàn về nội dung và cách tiến hành chủ đề năm 2012 đặt ra: Sám hối và Thanh tẩy.
Một vài vấn đề khác cũng được đề cập như:
- Đóng góp tài chính cho công cuộc chuẩn bị: Tiền giỏ vào Chúa Nhật cuối tháng sẽ trích một nửa gởi về cho cha quản lý Gioan Võ Đình Đệ.
- Lập ban giảng huấn giáo phận làm việc đồng loạt trong từng giáo hạt, với cộng tác các cha của mỗi giáo hạt. Quảng Ngãi: cha Ghêgoriô Văn Ngọc Anh, Phêrô Hà Đức Ngọc, Phaolô Nguyễn Văn Châu; Bình Định: Phêrô Võ Tá Khánh, Phaolô Trương Đình Tu, Phêrô Võ Thanh Nhàn, Vincentê Nguyễn Đình Tâm; Phú Yên: Phêrô Trương Minh Thái, Phêrô Lê Nho Phú, Antôn Nguyễn Huy Điệp.
- Biên tập kỷ yếu – lịch sử - tài liệu - truyền thông - liên lạc, lập website của giáo phận: cha Giuse Lê Kim Ánh
- Cách phổ biến tài liệu học tập
+ Thuyết trình, theo nhóm, theo giới, hội đoàn, giáo xứ…
+ Soạn bản tóm, đọc và phát bản tóm (đọc trước khi ban phép lành, khoảng 5 phút)
Hàng tháng học hỏi Ad Gentes và Lịch sử giáo phận một lần, còn lại áp dụng các đề tài khác; làm vào mỗi Chúa Nhật. Áp dụng từ tháng 4/2012, tức sau kỳ tĩnh tâm năm các của linh mục Qui Nhơn.
- Các thành phần Dân Chúa tham gia: dòng tu và giáo dân. Sẽ mời cộng tác cụ thể đặc biệt vào năm thánh 2018.
Trên đây chỉ là phác thảo, còn nhiều vấn đề khác cần phải bàn để đi đến cụ thể chương trình làm việc. Dự định một cuộc họp khác của ban nghiên huấn sẽ tổ chức vào ngày 29.2.2012 để bàn thảo chi tiết cụ thể hơn và trình những kết quả cụ thể cho Đức Cha Chính để ngài quyết định có tính chung quyết và sẽ phổ biến thực hiện trong toàn giáo phận trong dịp tĩnh tâm năm linh mục sắp đến.  
Ø   TIN BAN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Cha trưởng ban Truyền Thông & Văn Hóa Phaolô Nguyễn Minh Chính đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Truyền Thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai ngày 16-17 tháng Hai 2012 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn. Mục tiêu chính của cuộc họp là xây dựng “Kế hoạch Mục vụ truyền thông” cho Ủy ban.
            Tham dự Hội thảo có Đức cha Chủ tịch Ủy ban - Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cha Tổng thư ký Giuse Vũ Hữu Hiền, quý cha Trưởng ban Truyền thông Xã hội các giáo phận, quý vị phụ trách Trang tin điện tử và Bản tin Hiệp Thông của HĐGMVN cùng với Ban Thư ký. Ngoài ra còn có một số khách mời tu sĩ và giáo dân là chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông.
            Để có một tầm nhìn bao quát về hoạt động truyền thông, quý cha Trưởng ban Truyền thông Xã hội các giáo phận đã giới thiệu về hoạt động truyền thông tại giáo phận mình.Tiếp theo, Đức cha Chủ tịch giới thiệu về “Đường hướng Mục vụ Truyền thông Công giáo”, nhắc lại bốn yếu tố chính của truyền thông: nguồn, đối tượng, sứ điệp và kênh truyền thông, đồng thời đưa ra bốn tiêu chí cho truyền thông Công giáo, dựa theo Sứ điệp Truyền thông lần thứ 45 của ĐTC Bênêđictô XVI: trung thực, cởi mở, tôn trọng người khác và ý thức trách nhiệm. Sau đó, đến phần thảo luận chuyên đề “Kế hoạch Mục vụ truyền thông”, các tham dự viên đã đóng góp ý kiến rất nhiệt tình, sôi nổi và hào hứng.
            Hội nghị cũng đã chào đón khách mời là quý tu sĩ thuộc các Dòng tu để lắng nghe những chia sẻ về những thao thức, kinh nghiệm và sáng kiến trong mục vụ truyền thông; đồng thời gặp gỡ các chuyên viên truyền thông để tìm hiểu, giao lưu nhằm hợp tác hữu hiệu hơn. Xen kẽ những buổi làm việc của Hội nghị, đại diện các Nhóm hạt, các Khối hoạt động, các Thành viên Tán trợ và các Câu lạc bộ của Ban Truyền Thông Xã hội TGP. Sàigòn đã đến kính chào, chúc mừng Hội thảo và giới thiệu đôi nét về hoạt động của mình.
            Cuối cùng, Ban Thư ký đã báo cáo tổng kết hai ngày làm việc và đọc bản phác thảo “Kế hoạch Mục vụ truyền thông” đã được chỉnh sửa. Hội thảo kết thúc với Thánh lễ bế mạc vào sáng sớm ngày 18 tháng Hai 2012.
Ø   KỶ NIỆM 2 NĂM GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA PHÓ MATTHÊÔ
Sáng ngày 04/2/2012, tại Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn, Đức cha Phó Matthêô đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 2 năm giám mục, với sự hiện diện và chủ tế của Đức cha chính Phêrô, khoảng 40 linh mục trong giáo phận.
            Trong bài giảng lễ, cha Hạt trưởng Phú Yên Giuse Trương Đình Hiền đã chia sẻ rằng: "Trong ngày tạ ơn hôm nay, nếu Đức Cha phó chưa xin Chúa điều gì, thì tôi tin chắc, khi nghe Lời Chúa hôm nay, ngài sẽ xin Chúa như điều Salomon đã xin: “Xin cho con một tấm lòng biết lắng nghe để phục vụ dân Chúa”. Mà không chỉ riêng ngài mới cần điều nầy. Tất cả chúng ta đều tha thiết xin cho được điều nầy “một tấm lòng biết lắng nghe”. Bởi vì, trong đời sống đức tin, khi chúng ta không còn một tấm lòng biết lắng nghe Lời Chúa, thánh ý Chúa, giới răn Chúa…thì đức tin đã lụi tàn, linh hồn trở nên bệnh hoạn, điếc lác, một đức tin chết.
            Mới 2 năm trong cuộc hành trình sống chức Giám Mục, con nghĩ thời gian chưa phải là dài để Đức cha nếm tri hết những ngọt ngào lẫn đắng cay của đời mục tử; nhưng cũng không là quá ít để Đức cha cảm nhận muôn vạn hồng ân Chúa đã dành cho Đức cha trong thánh vụ nầy. Hơn ai hết, hôm nay và giờ nầy, con biết Đức Cha là người vui nhất và cảm ơn Chúa nhiều nhất. Và chắc chắn Đức cha đang chia sẻ niềm vui tạ ơn nầy với ông cố bà cố của Đức cha trên trời, với Đức Cha cố Phaolô, với Đức cha chính Phêrô, với anh em linh mục đoàn, với bao nhiêu ân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời, với cả cộng đoàn dân Chúa giáo phận… Có lẽ đó chính là điều mà nữ văn sĩ Ruth Benedict đã cô đọng lại như một thành ngữ ý nghĩa :
            Sự biết ơn chỉ giữ trong lòng chưa hẳn là một đức tính tốt. Chúng ta cần phải tìm mọi cơ hội để đền đáp lại ân tình mình đã nhận được, nếu không cho ân nhân của mình thì cũng cho mọi người trong cuộc sống này.
            Riêng chúng con, trong ngày tạ ơn 2 năm hồng ân Giám Mục của Đức Cha, chúng con chỉ cầu xin cho Đức cha 2 điều như Lời Chúa hôm nay đã gợi ý: Xin cho Đức Cha luôn có được một tấm lòng biết lắng nghemột trái tim luôn chạnh thương của người mục tử".
            Cuối thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện đã có đôi lời chúc mừng Đức Cha phó Matthêô. Trong lời đáp từ, Đức cha phó Matthêô đã đặc biệt cám ơn Đức cha chính Phêrô, cha Tổng Đại Diện và quý cha, các tu sĩ nam nữ và giáo dân hiện diện cũng như vắng mặt đã cầu nguyện cho ngài trong thời gian qua, một thời "non trẻ của đời giám mục", theo như lời cha Tổng Đại Diện, nhưng "hàm chứa một đặc sủng nguyên tuyền, mới mẻ tràn đầy thần lực, ân đức chứa chan, sinh lực phong phú, xuân thì thánh chức trào dâng".  
Ø   ĐỨC CHA PHÓ ĐI THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN
Chúa nhật, 26/02, Đức Cha phó Matthêô vào Nha Trang viếng thăm Đại Chủng Viện Sao Biển. Cùng đi với Đức Cha từ Qui Nhơn có cha Ignatiô Nguyễn Ngọc Tước và cha Gioakim Dương Minh Thanh. Trước khi đến Đại Chủng Viện, Đức Cha và các cha đến Tòa Giám mục Nha Trang chào thăm Đức Cha Giuse, viếng thăm Đức Ông Giuse Trần Thanh Phong đang đau yếu, tại đây có cha Phaolô Nguyễn Công Trứ (từ Úc về thăm) cùng tháp tùng. Sau đó đến thăm cộng đoàn MTG/QN tại Thanh Hải và về Đại Chủng Viện kịp giờ cơm tối. Sau giờ kinh tối, Đức Cha được Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện mời nói chuyện với tất cả các thầy. Tiếp đến Đức Cha và các cha Qui Nhơn gặp gỡ riêng các thầy Qui Nhơn, có cha Gioakim Phạm Công Văn (thuộc Ban Giám Đốc ĐCV) cùng hiện diện. Sáng hôm sau, 27/02, Đức Cha chủ sự thánh lễ đồng tế và giảng lễ cho cộng đoàn chủng viện.
Đây là cuộc viếng thăm hàng năm lần thứ ba của Đức Cha Matthêô tại Đai Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, với mục đích thay mặt Đức Cha Phêrô và giáo phận Qui Nhơn thể hiện tâm tình biết ơn đối với Ban Giám Đốc ĐCV, cũng như sự quan tâm đối với công cuộc đào tạo các chủng sinh, cách riêng là các chủng sinh của giáo phận Qui Nhơn được gửi học tại đây.
Sau khi dùng điểm tâm, Đức Cha và các cha trở về Qui Nhơn. Trên đường về ghé Vạn Giã thăm cha Antôn Hoàng Tiến Nam và ghé nhà xứ Tuy Hòa để thăm và dùng cơm trưa.
Ø   SINH HOẠT GIÁO HẠT BÌNH ĐỊNH 
   - Làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Vườn Vông
Ngày 02.02.2012, vào lúc 09g00 Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đã chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại nhà thờ Vườn Vông đồng thời Đức Cha cũng chủ sự làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót đặt trong khuôn viên nhà thờ. Trong nghi thức, Đức Cha phó Matthêô đã diễn giải Lời Chúa nói lên ý nghĩa việc xây dựng đền thờ. Có khoảng 15 cha và khá đông bà con giáo dân xa gần tham dự nghi thức nầy. Được sự chấp thuận của Đức Cha và một số ân nhân giúp đỡ bước đầu, Cha sở Vườn Vông đã quyết định phá bỏ nhà thờ cũ để xây dựng lại ngôi nhà thờ mới dự kiến sẽ rộng hơn. Hiện tại đã và đang tháo dỡ một phần nhà thờ cũ để tiến hành xây dựng. Trong huấn từ sau nghi thức, Đức cha nói rằng «Người ta nói rằng trong thân thể con người mỗi ngày có những tế bào mới được sinh ra thay thế cho tế bào cũ bị chết đi và sau một thời gian các tế bào trong cơ thể sẽ dần thay đổi toàn bộ. Đời sống của con người được biểu hiện qua sự thay da đổi thịt. Sự sống được biểu hiện bằng sự đổi mới từng ngày.
Kính thưa anh chị em, vì ước mong tạo sức sống mới cho giáo xứ Vườn Vông mà cha sở Gioakim đã muốn thay nhà thờ cũ xuống cấp bằng ngôi thánh đường mới khang trang hơn, hoành tráng hơn, mong làm rạng danh Chúa hơn. Để ước mơ nầy trở thành hiện thực cha sở đã cố gắng lo các thủ tục cần thiết và kêu gọi bà con giáo dân, các nhà hảo tâm rộng tay góp công góp của để xây dựng ngôi nhà thờ mới. Tuy nhiên cũng có nhiều người có xu hướng hoài cổ, muốn giữ lại nếp xưa, nên đã tỏ ra không hài lòng với chương trình nầy. Nhưng nhà thờ gỗ đá sẽ hao mòn, xuống cấp theo năm tháng, việc trùng tu, làm mới nhà thờ là điều không thể tránh khỏi. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Những kỷ niệm và lòng biết ơn ghi khắc trong tâm trí sẽ không phai mờ, còn những kỷ niệm đài, những công trình vật chất rồi cũng đổi thay theo thời gian.
Do đó, tôi kêu gọi mọi ngưòi vì lòng yêu Chúa và Hội Thánh, vì tương lai giáo xứ và của con cháu hãy đoàn kết chung tay xây dựng nhà thờ Vườn Vông nầy cho xứng tầm với truyền thống đức tin và lòng mến xưa nay của giáo xứ. Ước mong công trình sớm hoàn thành để vinh Danh Chúa và tăng thêm đức tin cùng niềm vui cho mọi ngưòi khi ngắm nhìn công trình kiều diễm sắp được thực hiện nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho công trình tốt đẹp của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành».
- Cha Ignatio Nguyễn Ngọc Tước mừng kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục (1971-2011)
Nhân dịp trở về thăm quê hương, cha Ignatio Nguyễn Ngọc Tước đã mong muốn dâng thánh lễ mừng kỷ niệm 40 năm linh mục. Ngày 20.2.2012 tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn vào lúc 10g00 đã cử hành Thánh lễ kỷ niệm nầy do Cha Ignatio Nguyễn Ngọc Tước chủ tế. Tham dự thánh lễ có Đức Cha Phêrô. Trong đoàn đồng tế có 25 cha và  ngoài ra còn có một số ít người thân quen, vài nữ tu dòng MTG Qui Nhơn. Cha Phêrô Nguyễn Văn Kính giảng trong thánh lễ. Vì Thánh lễ được tổ chức có tính “nội bộ” nên rất ít người tham dự. Sau đó là bữa tiệc thân mật do cha Ignatio khoản đãi tại phòng ăn Tòa Giám Mục.
Vào lúc 19g30 ngày 28/2/2012 Cha Ignatio cũng đã dành thời gian nói chuyện với các chủng sinh đang ở tại chủng viện Qui Nhơn. Nhiều vấn đề về học hành và ơn gọi được cha chia sẻ và vui lòng giải thích một số thắc mắc các chủng sinh nêu lên. Một buổi nói chuyện thật bổ ích.
- Khai mạc Mùa Chay Thánh năm 2012
Ngày 22.2.2012, Thứ tư lễ tro, vào lúc 05g00 tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức cha Phêrô đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể khai mạc mùa chay. Cũng ngày nầy vào buổi chiều do Đức Cha phó chủ sự thánh lễ tro thật long trọng với sự tham dự rất đông giáo dân.
Trong lời đầu thánh lễ sáng, Đức Cha phêrô đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ rằng «Hôm nay cùng với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh bằng nghi thức xức tro trên đầu. Hội Thánh muốn nhắc nhớ con người chỉ là tro bụi và sẽ trở về cùng bụi tro (x. St 3,19) đồng thời mời gọi chúng ta “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng”. Khi nghĩ đến thân phận thấp hèn của mình, chúng ta cần sám hối nghĩa là phải trở về với Chúa.
Mùa Chay là mùa thuận tiện để chúng ta làm hòa với Chúa và với nhau; hãy khao khát sống thánh thiện, tu thân, tích đức; nhứt là ý thức chúng ta đã được Rửa Tội nên cần phải chết đi cho con người cũ tội lỗi để sống đời sống mới theo gương Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta sống sốt sắng Mùa Chay Thánh để sau khi cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta được phục sinh vinh hiển với Người».
Trong bài giảng lễ Đức Cha Phêrô nêu ba việc cần làm trong mùa chay đó là cầu nguyện, ăn chay hãm mình và làm việc bác ái. Đặc biệt Đức cha nhấn mạnh khía cạnh làm việc bác ái theo sứ điệp Mùa Chay năm nay của Đức giáo Hoàng Benêđictô XVI.

Ø   SINH HOẠT GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI
- Lễ Nến tại Nhà thờ Phú Hòa
 Vào lúc 19 giờ ngày 2/2/2012 lễ nến được tổ chức tại Nhà Thờ Phú Hòa với ý chỉ cầu cho Ơn Gọi. Có thể nói đây là Lễ Nến đầu tiên tại Phú Hòa được đông đảo bà con giáo dân tham dự nhất.
Khởi đầu thánh lễ Cha Quản Xứ làm phép nến trước tiền đường nhà thờ, sau đó kiệu nến vào nhà thờ. Trong bài giảng Cha kêu gọi quý bậc phụ huynh hãy quảng đại dâng hiến con mình cho Chúa trong bậc sống tu trì  như Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, đồng thời Cha cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy can đảm, mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa mời gọi ,dâng hiến đời mình phục vụ cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”.Giáo Hội đang trông chờ vào sự quảng đại đáp trả của các bạn. Cha cũng chia sẻ một vài ý tưởng về đời sống thánh hiến với bà con giáo dân, khởi đầu đời sống thánh hiến cũng như bất cứ bậc sống nào cũng đều phải học “học ăn, học nói, học gói, học mở”.Cái gì cũng phải học, học cách làm người, học đời sống cầu nguyện v.v…học từ cái nhỏ đến cái lớn.Ý thức đời sống thánh hiến là để phục vụ  chứ không phải để được danh vọng, để được người khác phục vụ. Cha chia sẻ rất thực tế với cuộc sống đời thường của bà con giáo dân.
Trong thánh lễ các em dự tu trong giáo xứ dâng lễ vật rất trang nghiêm tạo cho bầu khí thánh lễ thêm phần trang trọng sốt sắng, đánh động được lòng các bạn trẻ cũng như bà con trong xứ.
Sau thánh lễ các em dự tu dùng cơm tối cùng với quí Cha, quí Sơ tại cộng đoàn Cô Nhi Viện Phú Hòa. Trong bữa cơm các em được quí Cha, quí Sr. lì xì đầu năm mới
Ø   SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ YÊN
- Khánh thành Nhà thờ Đông Mỹ.
Sáng ngày 09/02/2012 tại giáo xứ Đông Mỹ thuộc hạt Phú yên giáo phận Qui nhơn, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn đã chủ sự thánh lễ cung hiến nhà thờ Giáo xứ Đông Mỹ. Cùng đồng tế trong thánh lễ hôm nay có Đức cha phó Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, GM giáo phận Ban Mê Thuột, cha hạt trưởng Phú Yên, Qui nhơn, cha giám đốc chủng viện Qui nhơn, các cha trong và ngoài giáo phận Qui nhơn, cùng toàn thể đông đảo nam nữ tu sĩ giáo dân trong và ngoài giáo phận tham dự
Giáo xứ Đông Mỹ nằm ở cực Nam của giáo phận Qui Nhơn, cũng là cực Nam của tỉnh Phú Yên. Nhà thờ Đông Mỹ được xây dựng năm 1956 dưới thời cha Tô Đình Sơn. Trải qua thời gian nhà thờ đã xuống cấp, hơn nữa với số lượng giáo dân ngày càng phát triển, nhà thờ cũ không đủ chỗ cho giáo dân tham dự thánh lễ và cử hành các bí tích. Sau gần ba năm xây dựng kể từ khi đặt viên đá đầu tiên ngày 28.05.2009, nhà thờ đã được hoàn thành với lối kiến trúc hiện đại, do Kiến trúc sư Phêrô Trần Như Nhất Nguyên thiết kế. Nhà thờ có chiều dài 41m, chiều rộng 17m50 (tính cả hành lang) và tháp chuông cao 28m70. Đó là kết quả sau bao nhiêu lỗ lực và cố gắng hết sức của cha sở Phêrô Trương Minh Thái, các ân nhân xa gần và sự cộng tác của giáo dân trong giáo xứ.
Trong tâm tình tạ ơn ngày cung hiến nhà thờ Đông Mỹ, trong bài giảng lễ ĐC Phêrô đã nhắc đến chiều kích tâm linh của nhà thờ. “ Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng việc tôn thờ Thiên Chúa không dừng lại ở ngôi đền thờ vật chất mà phải đi từ vật chất đến tinh thần, trong đó cốt lõi đời sống người Kitô hữu là bác ái, là yêu thương. Muốn thờ lạy Chúa cho xứng đáng, không phải chỉ xây cất nhà thờ mà phải thờ Chúa “trong tinh thần và trong chân lý”. Thật vậy, Chúa Giêsu không muốn phá đổ hoàn toàn mọi hình thức tế tự bên ngoài, vì nó biểu hiện cụ thể tâm tình bên trong và giúp đưa tâm hồn con người đi từ thực tại hữu hình đến thực tại vô hình”.[...] Ngài nói tiếp : “nhà thờ tuy là công trình kiến trúc kỳ diệu, thu hút người tín hữu đến kính viếng, nhưng không phải chỉ khâm phục những đường nét nghệ thuật, những trang trí mỹ lệ, những kính màu rực rỡ, mà còn phải khâm phục cung kính dấu chỉ Mầu Nhiệm, biết nhận ra nơi đây con đường đạo đức dẫn đưa con người từ khả giác đến vô hình.”
Đức cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn giáo dân giáo xứ siêng năng tham dự các bí tích và đặc biệt thánh lễ ngày Chúa nhật. Ngài cũng mời gọi mọi người sống tinh thần yêu thương trong cộng đoàn, biến đổi bản thân và hướng lòng về những người xung quanh để giới thiệu Thiên Chúa là Tình yêu cho họ.
Cuối thánh lễ Cha sở Phêrô Trương Minh Thái đã thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Đông Mỹ cám ơn Đức cha chính Phêrô, Đức cha phó Matthêu, Đức cha giáo phận Ban mê Thuột đã ưu ái quan tâm đến giáo xứ, và các ân nhân xa gần đã đóng góp công sức, vật chất cho đến ngày hoàn thành ngôi thánh đường này.
Tạ ơn Chúa sau những chuỗi ngày dài, cuối cùng ngôi thánh đường cũng đã hoàn tất thật khang trang. Giáo dân Đông mỹ từ đây không phải cầm dù che mưa, che nắng mỗi khi tham dự thánh lễ; cũng không phải mất tập trung vì những tiếng ồn ào qua lại trên đường. Nhưng từ đây họ sẽ được yên tâm thờ phượng Chúa, củng cố niềm tin và phát triển cộng đoàn nơi ngôi thánh đường mới này.
- Tu sĩ Phú Yên mừng Lễ Nến 02/02/2012
Năm nay, Ban Tu sĩ Giáo hạt Phú Yên tổ chức mừng lễ “Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh”- Lễ Nến - với hai phần: Cuộc tọa đàm vào tối 01/02 và thánh lễ đồng tế vào sáng hôm sau ngày 02/02.
Lễ Nến năm nay không đúng vào thời điểm giáp tết như năm trước, mà nhằm ngày 11 tháng giêng âm lịch. Bầu khí “đầu năm mới” làm cho nhiều người phấn khởi. Thành phần Tu sĩ tham dự gồm có:  hai cha dòng Đồng Công, các nữ tu Mến Thánh Giá Qui nhơn và Phaolô đang phục vụ tại giáo hạt Phú Yên, các tu sĩ Tu Hội Đời Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngoài ra còn có một số tu sĩ ở nơi khác về Phú Yên dịp tết.
Vào lúc 19 giờ 30 tối 01/02 tất cả tập trung tại hội trường Nhà thờ Tuy Hòa để cùng hội thảo với chủ đề “Tu sĩ với việc truyền giáo trong giáo phận Qui Nhơn”. Trong buổi hội thảo, ngoài tu sĩ còn có sự tham dự của cha Giuse Trương Đình Hiền, Hạt trưởng Phú Yên; cha Phêrô Lê Nho Phú, cha Phanxicô Assisi Phạm Đình Triều,  Giuse Lê Thu Thâu, cha Augustinô Nguyễn Văn Phú, cha Phêrô Nguyễn Xuân Bá, cha Phêrô Bùi Huy Ngọc. Đặc biệt có sự hiện diện của cha Phaolô Trương Đình Tu, được mời đến tham dự và chia sẻ đề tài “Lectio divina”.
Cha Hạt Trưởng có đôi lời về ý nghĩa của ngày lễ Dâng CGS trong đền thánh. Cha nói lên niềm vui khi các tu sĩ có dịp gặp mặt trong tinh thần hiệp thông và sứ vụ. Đó là một cách sống “mầu nhiệm Giáo Hội” theo định hướng của HĐGM Việt Nam trong thư gởi cộng đồng Dân Chúa ngày 07/ 10/ 2011 vừa qua.
Tiếp theo, cha Trưởng Ban Tu Sĩ giáo phận nêu chủ đề chính của buổi tọa đàm và mời gọi cùng chia sẻ cho nhau những phương cách để cộng tác với công cuộc truyền giáo của giáo phận; quí Cha Xứ nói lên mong muốn của mình đối với các tu sĩ trong nhu cầu mục vụ tại các giáo xứ và ngược lại, quí Tu Sĩ cũng nêu lên những mong muốn đối với quí Cha để sự cộng tác của mình được hiệu quả hơn nữa.
Cha Phaolô Trương Đình Tu trình bày cùng quí Cha và quí Tu Sĩ về việc đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh theo phương pháp Lectio Divina, có tài liệu kèm theo rất cụ thể, rõ ràng. Tiếp theo là chia sẻ của quí Cha, quí Tu Sĩ cho thấy tầm quan trọng của những cuộc thăm viếng và “bóng dáng” của các tu sĩ …, cách riêng là các nữ tu trên các nẻo đường truyền giáo. Nói chung, mỗi người cần phải noi gương Chúa Giêsu để cầu nguyện, ra đi, rao giảng và  chữa lành. Mọi người phải luôn nỗ lực làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình bằng tình bác ái, vì bác ái sẽ dẫn con người  đến gặp được “Thiên Chúa là tình yêu”.
05giờ sáng ngày 02/02, nhiều Cha trong giáo hạt, các Tu Sĩ, cùng cộng đoàn Dân Chúa Tuy Hòa đã tụ họp trước tiền đường nhà thờ Tuy Hòa, tham dự nghi thức làm phép nến do cha Hạt Trưởng chủ sự. Sau đó, mỗi người với nến sáng trong tay tiến vào nhà thờ để dâng lễ. Trong thánh lễ, Cha Hạt Trưởng chủ tế, cha Điện (CMC) giảng lễ và có hai nữ tu Dòng Phaolô lập lại lời khấn. Thánh Lễ cử hành trong bầu khí thánh thiện và sốt sắng.
Trước khi thánh lễ kết thúc, cha Triều, trưởng tiểu ban tu sĩ hạt Phú Yên đã thay mặt cám ơn cha Hạt trưởng, quí cha đồng tế, cùng cộng đoàn Dân Chúa đã cùng cầu nguyện cho các tu sĩ trong ngày lễ hôm nay. Kính xin mọi người tiếp tục giúp đỡ bằng nhiều cách để đời sống thánh hiến của các Tu Sĩ luôn trở nên chứng tá và là dấu chỉ Nước Trời.