Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

CHA LỊCH (1882-1921)


Trích Mémorial de Quinhon,
số 24, Juin 1923, tr. 172

Cha Joachim Lịch là con chánh tổng Nhàn ở sở Truông Dốc, huyện Phù Mỹ, sinh ra năm 1884; chưa đầy 1 tuổi đã phải ẵm bồng đi trốn giặc Thân-hào, xuống trú ngụ ở bãi cát Qui Nhơn, rồi vào Gia Định. Vừa khôn lớn, cha mẹ dâng cho cố Lựu (Hamon) xin gởi vào trường Làng Sông. Joachim học hành khá giỏi, tánh ý kỹ càng, việc làm hẳn hiên, mọi điều thứ tự. Học mãn khoá ra giúp việc tại sở Đồng Phó, đoạn về coi học trò tại trường Làng Sông; rồi ra học sách đoán tại trường Đại An.
Năm 1914 chịu chức thầy cả, nhơn bởi người yếu đuối, đau phổi hay ho và cũng có thổ huyết, nên ở đâu cũng chẳng đặng lâu, phải nghỉ dưỡng bịnh hoài. Trước thì ở Cây Da, rồi ra Gia Chiểu, đoạn ra Phú Hoà, cùng ra Phú Thượng; rồi về nghỉ tại nhà. Đoạn giúp cố Quy (Perreaux) coi việc nhà đồ tại Qui Nhơn; sau hết năm 1921 về nghỉ tại nhà thương Đại An. Qua năm nay bịnh người trở nặng, một tuần làm lễ được vài ba lần mà thôi, và từ cuối tháng Avril đến nay hết làm lễ được nữa; qua 1 Juin là không còn ăn uống được nữa. Chiều 6 Juin Đức Cha ra Đại An thăm đặng làm lễ phong chức, có các cha tây nam về chực chầu lễ, đều đến thăm người; người tỉnh mỉnh tỏ dấu cám ơn, vì không còn nói được. Cách một chặp độ 6 giờ qua 1 khắc, người chấp tay phú linh hồn cho Chúa một cách rất dịu dàng; sẵn có các cha lo đọc kinh đưa dõi. Hưởng thọ 39 tuổi, làm thầy cả 9 năm, qua nhiều cuộc gian nan rày được an nghỉ trong tay Chúa.
Nhơn ngày 7 nhà trường có lễ phong chức, chẳng hát lễ mồ được, nên chiều rước xác cha vào nhà trường hát Libera làm phép xác, có Đức Cha và các cha tây nam 19 đấng đưa ra đất thánh an táng đợi ngày phục hượt hiển vinh.