Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

HÌNH ẢNH ĐÓN TIẾP ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI TẠI NHÀ THỜ GÒ THỊ NGÀY 08/09/2011