Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

HÌNH ẢNH ĐÓN TIẾP TGM LEOPOLDO GIRELLI TẠI ĐỀN THÁNH STÊPHANÔ