Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

TỔ CHỨC GIÁO XỨ

Trích dịch từ
Directoire du Vicariat Apostolique de Quinhon,
imprimerie de Quinhon, 1942, tr. 51-53

PHẦN VI: Tổ chức giáo xứ
            Chương 1: Chức việc trong giáo xứ

112. Cha sở là người trách nhiệm duy nhất điều hành địa sở đã được giao phó. Trong công việc, ngài không chỉ được cha phó hay các cha phó giúp đỡ mà còn có hội đồng chức việc gồm các ông Trùm, Câu, Biện, Cai. Con số người thay đổi tuỳ theo tầm quan trọng và nhu cầu của địa sở.
113. Các ông Trùm, Câu, Biện, Cai được cha sở chỉ định, ngay cả trong những địa sở mà cha phó trực tiếp coi sóc; các ông Giáp không thuộc hàng chức việc, do hội đồng chức việc chỉ định. Không ai có thể được chỉ định lên một chức vị cao hơn nếu đã không thi hành những bổn phận ở chức vị thấp hơn. Có thể chấp nhận một luật trừ dành cho các cựu quan chức đã mang một tước quan nào đó và có những phẩm chất cần thiết để xếp vào hàng các chức việc địa sở.
114. Để chỉ định các chức việc trong địa sở, trước hết phải lưu ý đến lòng đạo đức, lòng nhiệt tình, sự hiểu biết và khéo léo của những người được chỉ định, nhưng trước khi chọn lựa, cha sở cũng nên tham khảo cách khôn ngoan và kín đáo ý kiến của các chức việc và lưu ý đến dữ liệu này.
Việc chọn lựa ứng viên bằng cách bỏ phiếu làm cho ứng viên trở thành một đại diện cho giáo dân giữa hội đồng chức việc, điều này tốt hơn là do quyền chỉ định của cha sở.
115.  Với những cách thức mà hiện trạng của địa sở cần đến, các chức việc làm trung gian giữa cha sở và giáo dân, trong các bí tích hôn phối và rửa tội, giúp đỡ bệnh nhân, an táng. Họ chủ toạ các buổi kinh chung. Họ chăm lo cho giáo dân giữ luật Chúa và luật Giáo Hội, và đặc biệt trong những địa sở không có linh mục, giúp cho trẻ em học biết kinh nguyện và giáo lý. Họ giữ trật tự trong nhà thờ và trong giáo xứ trong mức độ cho phép. Tất cả điều trên đều được cha sở hoàn toàn đồng ý.
116. Trong quá khứ, các chức việc đã làm bao nhiêu điều để giữ gìn đạo Công Giáo tại xứ Annam, thì họ cũng phải nỗ lực, hoặc bằng gương sáng hoặc bằng lời nói, để đưa dẫn các đồng bào không Kitô giáo trở về với Thiên Chúa chân thật. Họ có thể dùng Công Giáo Tiến Hành, một phong trào không bãi bỏ những thể chế đã có từ xưa nhưng thích ứng chúng theo một mục đích được quyết định bởi Đức Giáo Hoàng: mỗi người làm tông đồ trong môi trường của mình bằng lời cầu nguyện, gương sáng, hành động kín đáo và khôn ngoan nơi những người chung quanh và bạn bè không Công giáo.
117. Trong nhà thờ hoặc buổi hội họp của giáo dân, thì các chức việc ngồi chỗ danh dự. Đương nhiên, những người có bằng khen của Giám Mục cũng được xếp ngồi vào chỗ này, và do tính cách tương đương cũng như tuỳ nơi, những người có bằng khen của Chính quyền dân sự cũng được xếp ngồi chỗ danh dự này.


chuyển ngữ
Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính