Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

LUÂN LÝ VÀ TRUYỀN GIÁO

theo Thông điệp Veritatis Splendor
của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II


Đức cha phó Matthêô Nguyễn Văn Khôi thuyết trình


DÀN BÀI CHI TIẾT

NHẬP ĐỀ


1. NỀN TẢNG CHUNG CỦA LUÂN LÝ VÀ TRUYỀN GIÁO

1.1. Nền tảng cứu độ học:

    - Mầu nhiệm Nước Trời và lời rao giảng của Chúa Giêsu.

    - Mầu nhiệm Nước Trời và sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội.

1.2. Nền tảng nhân học và Kitô qui:

    - Nền tảng nhân học: phẩm giá và hạnh phúc của con người.

    - Nền tảng Kitô qui: chính trong Đức Kitô con người tìm thấy ý nghĩa, phẩm giá, sự hoàn thiện và hạnh phúc đích thực.


2. TƯƠNG QUAN GIỮA LUÂN LÝ VÀ ĐỨC TIN

2.1. Sự thống nhất và tương tác giữa luân lý và đức tin:

    - Sự thống nhất giữa luân lý và đức tin: hệ tại cảm thức tôn giáo của hành vi luân lý và được tìm thấy trong chính Đức Kitô.

    - Sự tương tác giữa luân lý và đức tin: ảnh hưởng của đức tin đối với luân lý và của luân lý đối với đức tin.

2.2. Tương quan chặt chẽ giữa luân lý và truyền giáo:

    - Mục đích của việc truyền giáo.

    - Các phương tiện và cách thức truyền giáo.


3. LUÂN LÝ CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

    - Tôn trọng các nền văn hóa.

    - Tôn trọng phẩm giá và lương tâm con người.KẾT LUẬNCÂU HỎI GỢI Ý HỘI THẢO:

1. Đâu là mẫu số chung giữa nền luân lý truyền thống Việt Nam và nền luân lý Kitô giáo? So với nền luân lý truyền thống Việt Nam thì nền luân lý Kitô giáo có những điểm trổi vượt nào khiến người ta dễ đón nhận Tin Mừng?

2. Trong xã hội Việt Nam hiện nay việc tân Phúc Âm hóa bằng con đường luân lý phải được thực hiện như thế nào? Đâu là những phương thế không còn hợp thời hay kém hiệu quả và đâu là phương thế đem lại kết quả nhiều nhất?