Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

THƯ CỦA ĐHY FERNANDO FILONI


TỔNG TRƯỞNG THÁNH BỘ
LOAN BÁO TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC 

 

CONGREGATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

Prot. 2797/12

 

Kính gửi:
Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Qui Nhơn
VIỆT NAM

 

 

Ngày 25 tháng sáu 2012 

Thưa Đức Cha,

Tôi rất sung sướng được bày tỏ với Đức Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt của Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, nhân dịp Đức Cha nhận nhiệm vụ giám mục chính tòa giáo phận Qui Nhơn từ ngày 30 tháng sáu 2012, sau hai năm đảm nhiệm chức vụ giám mục phó. Với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, tôi kính chúc Đức Cha gặt hái được nhiều thành quả trong sứ vụ mục tử đối với giáo phận và đặc biệt là các tín hữu.
Đức Cha đã có được kinh nghiệm quí báu của một cha xứ chính tòa, một giáo sư đại chủng viện, một thành viên của ban tư vấn và một giám mục phó, do đó chắc chắn Đức Cha biết rất rõ hoàn cảnh của giáo phận. Tuy nhiên tôi muốn lưu ý Đức Cha về một số vấn đề mà tôi cho là hữu ích để giúp Đức Cha trong sứ vụ mục tử của Đức Cha. Quả thế, tôi mời gọi Đức Cha hãy triển khai những cố gắng của Đức Cha cho việc rao giảng Tin Mừng ad gentes, và điều đó phải chiếm địa vị ưu tiên trong chương trình mục vụ của Đức Cha. Bởi lẽ khi nhìn vào con số nhỏ bé các tín hữu công giáo giữa lòng một dân số đông đảo lương dân trong giáo phận của Đức Cha cũng như tại Việt Nam, người ta nhận thấy rằng mệnh lệnh truyền giáo: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15) vẫn còn mang tính thời sự và cấp bách. Chắc hẳn vẫn còn  những khó khăn khách quan, những thành kiến và một số kỳ thị nào đó đối với các kitô hữu, nhưng điều đó vẫn không miễn chuẩn cho Đức Cha sự đòi buộc phải làm chứng cho Đức Kitô và Tin Mừng của Người một cách can đảm hơn nữa.
Trong bản phúc trình ngũ niên 2003-2008, vị tiền nhiệm của Đức Cha là Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đã ghi nhận rằng nền văn hóa duy vật và hưởng thụ “đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự sốt sắng và thực hành đạo” của các kitô hữu nhiệt thành và siêng năng. Vì vậy tôi không ngần ngại khuyến khích Đức Cha hãy dành một sự quan tâm đặc biệt cho việc đào tạo thường xuyên các tín hữu giáo dân và nhất là giới trẻ là tương lai của Giáo Hội và dân tộc, cũng như cho các gia đình là “Giáo Hội tại gia”, nơi triển nở các đức tính nhân bản và các nhân đức Kitô giáo và là nơi phát sinh các ơn gọi linh mục và tu sĩ. Việc đào tạo thường xuyên hàng giáo sĩ và những người được thánh hiến cũng phải được Đức Cha chú ý cách đặc biệt.
Có lẽ thích hợp khi dùng Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng mười 2012 để có những sáng kiến cụ thể nhằm “giúp tất cả những người tin vào Đức Kitô ý thức hơn và củng cố sự gắn bó với Tin Mừng, nhất là trong lúc có những thay đổi sâu xa mà nhân loại đang trải qua như hiện nay” (Porta fidei, 8). Có lẽ cũng thích hợp khi điều phối chương trình hành động của Đức Cha với Giáo Hội toàn cầu, bằng cách dùng những chỉ dẫn mục vụ mà Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đề nghị cho năm này trong “thông tri” vào ngày 06 tháng giêng 2012.
Đức Cha hãy tin vào những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của Thánh Bộ Truyền Giáo và đừng ngại xin những gì Đức Cha cần để thực hiện sứ vụ mục tử của Đức Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và các thánh tử đạo của giáo phận của Đức Cha, tôi cầu xin Thiên Chúa ban đầy tràn phúc lành xuống trên Đức Cha và giáo phận của Đức Cha. Xin Đức Cha nhận nơi đây lòng kính trọng đặc biệt và sự hết lòng tận tụy của tôi. 

Hồng Y Fernando Filoni
Tổng Trưởng

(đã ký)